Må endre reguleringsplanen

Artikkelen er over 8 år gammel

Reguleringsplanen for Holmen må endres før det kan bli aktuelt å ta rammesøknaden for prosjektet til behandling.

DEL

–Signalene tyder på at reguleringsplanen må gjennom en mindre planendring. Men jeg har bedt om at dette avklares så raskt som mulig.

Dette sier ordfører Per Kr. Lunden.

Nylig deltok han på et møte i regionalt planforum sammen med plansjef Sveinung Jørundland og byggesakssjef Heidi Rødven. Bakgrunnen for møtet var rammesøknaden for Holmenprosjektet som Solsiden 1 AS ønsker å få til politisk behandling så raskt som mulig.

Som tidligere omtalt inneholder imidlertid rammesøknaden en del endringer man i den lokale administrasjonen antar kan komme i konflikt med selve reguleringsplanen. Dette gjelder blant annet et forslag om utfylling i sjø i sørvestlig retning, en større satsing på leiligheter i noen av byggenes fjerde etasje, siktlinjer som forsvinner samt endringer knyttet til parkeringsanlegget.

Rådgiver Kåre Kristensen i regionalt planforum er usikker på når det vil komme en konklusjon i forhold til hvilke krav kommunen anbefales å stille overfor utbgger.

-Vi vil aller helst få tid til å gå nøye gjennom denne saken og komme med gode råd til kommunen. Derfor tviler jeg på om vi rekker å få noe ferdig fra oss i denne uka svarer han.

Artikkeltags