-Må gå for alternativ 2

Artikkelen er over 9 år gammel

–Risør kom veldig i fokus under presentasjonen av rapporten. Vi fikk sympati fra alle ordførerne. Jeg har stor tro på at vi skal greie å beholde Risør som politistasjon. Vi bør satse på alternativ 2.

DEL

–Risør kom veldig i fokus under presentasjonen av rapporten. Vi fikk sympati fra alle ordførerne. Jeg har stor tro på at vi skal greie å beholde Risør som politistasjon. Vi bør satse på alternativ 2.

Det sier ordfører Knut Henning Thygesen. Onsdag mottok han rapporten som anbefaler at det blir tre politidistrikter på Sørlandet og at antall tjenestesteder reduseres fra 27 til 11. Inkludert i dette er at Risør politistasjon og Gjerstad lensmannskontor legges ned. Begge enhetene skal nå inngå i Tvedestrand politistasjon.

–Grunnen til at jeg har tro på at vi skal få endret det prosjektgruppen ønsker, er den responsen Risør fikk fra så og si alle de andre ordførerne da rapporten ble presentert sist onsdag. Dessuten tror jeg det vil bli lagt merke til dersom Risør mobiliserer, slik vi tidligere har gjort.

Thygesen mener det også er viktig å være klar over at det i prosjektrapporten foreligger et alternativ 2, der Gjerstad lensmannskontor blir en del av Risør politistasjon og at Risør dermed beholder sin politistasjon.

–Vi må satse på at politiet går for alternativ 2 når beslutningene skal tas, sier han

Går altfor langt

Ordføreren mener det er helt naturlig at politiet som etat må tilpasse seg utviklingen i samfunnet generelt.

–Jeg har forståelse for at politiet som etat må være i utvikling, men det går altfor langt når Risør som eneste by på kysten mister sin politistasjon. I vår høringsuttalelse skrev vi det må være et minstekrav at Risør, som østregionens desidert største senter, har en politistasjon sentralt plassert.

Ordføreren sier han etterlyser en bedre begrunnelse for årsaken til at Risør ble vraket og at Tvedestrand skal bli politistasjon.

–Det kan ikke være geografiske årsaker. Det er ingen logikk i at en politistasjon, som ligger kloss i Arendal, skal betjene hele østregionen. Risør er ikke bare det overlegent største senteret i østregionen, det er også der det er desidert mest aktivitet. Ikke minst sommerstid. Dersom ikke Risør by er stedet, har vi sagt at Vinterkjær vil være det ideelle området til en utrykningsstasjon, sier ordføreren.

Samle oss om et alternativ

På spørsmål om han vil samarbeide med Gjerstadordfører Rune Hagestrand for å påvirke politiets styringsgruppe til å opprettholde Risør som politistasjon, sier Thygesen: –Vi er vel enige om at en politistasjon må være helt øst i Agder. men det er naturlig at Gjerstadordførerens agenda i utgangspunktet knyttes til Brokeland, mens min har fokus på Risør. Men jeg tror samtidig at vi skal lykkes i å samle oss om et alternativ.

Artikkeltags