Mange hadde meninger om fremtidens omsorg

Publikum fikk i oppgave å besvare hvilke utfordringer man mente var viktige å handtere i den nye omsorgsplanen.

Publikum fikk i oppgave å besvare hvilke utfordringer man mente var viktige å handtere i den nye omsorgsplanen.

Artikkelen er over 8 år gammel

–Omsorg er lik kjærlighet og trygghet satt i system.Ordene tilhører Steinar Gundersen og de falt da dialogmøtet om fremtidens omsorgsplan ble avsluttet på rådhuset tirsdag kveld.

DEL

–Omsorg er lik kjærlighet og trygghet satt i system. Ordene tilhører Steinar Gundersen og de falt da dialogmøtet om fremtidens omsorgsplan ble avsluttet på rådhuset tirsdag kveld.

Underkant av 50

Dialogmøtet samlet i underkant av 50 tilhørere fordelt på fire bord. Ved hvert av bordene fikk publikum beskjed om å vurdere hvilke hovedutfordringer man sto overfor. Før dette hadde et panel bestående av Bjørnulf Arntsen fra Senter for samfunnsforskning Sør, Torill Gregersen fra Sørlandet sykehus, fastlege Bernt Erik Tylden, Ragnhild Johansen, som representerte Eldrerådet og Frivillighetssentralen samt Øystein Andreassen fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, satt fingeren på hvilke områder de mente burde prioriteres.

Flere trenger omsorg

Bjørnulf Arntsen viste til at fremtidens omsorgsplan må ta høyde for langt flere brukere under 67 år og langt flere som lever lenger. Han påpekte også viktigheten av rekruttering og kompetanseheving. Dette temaet ble berørt ved flere anledninger fra salen. Ikke minst bør det legges til rette for flere lærlingplasser i omsorgsyrket. Nødvendigheten av å satse på større stillingsbrøker ble også trukket fram.

Forebygging

Bernt Erik Tylden var opptatt av forebygging. I den forbindelse viste han til at presset på omsorgstjenestene kan reduseres ved at fysisk aktivitet nærmest blir et hovedfag helt fra grunnskolen.

Dårlig planlegging

Samhandlingsreformen er et viktig element i omsorgsplanen og Torill Gregersen fra Sørlandet Sykehus var opptatt av hvordan denne vil fungere i samspillet mellom kommune og helseregionen. Øystein Andreassen fokuserte på at omsorgsplanen også må inneholde elementer som sier noe om utforming av uteareal. Et grelt eksempel på dårlig planlegging av utearealet var, fremholdt Andreassen, statuen som står utenfor kommunehuset på Frydendal.

Offentlig ansvar

Ragnhild Johansen understreket viktigheten av det offentliges ansvar i forhold til omsorg. Naturlig nok trakk hun også inn den frivillige innsatsen, men lot det klart skinne gjennom at frivillighet ikke må betraktes som en evigvarende kilde.

–Frivillighet lever av lyst, men dør av tvang, sa hun blant annet.

Kommunesamarbeid

Fra salen ble det lansert forslag om flere elementer som burde få plass i en fremtidig omsorgsplan. En styrking av den pallative behandlingen, arbeidsplasser for dem som faller utenfor pga. psykiske problemer og rus, en organisering av botilbudet der både inne og utearealene er tilgjengelige og flere avlastningsplasser, var blant eksemplene som ble trukket fram.

Det ble gang på gang også understreket hvor viktig det var å gi de ansatte innenfor omsorgsyrket mulighet for økt kompetanse.

Fra flere i salen ble det også satt fokus på hva morgendagens utfordringer innenfor omsorg innebærer i form av kompetansekrav og økte utgifter. Måten å møte dette på er enten langt større og tettere samarbeid kommunene imellom, eller kommunesammenslåing.

På alle mulige måter

Ad hoc-utvalget som arbeider med morgendagens omsorgsplan vil nå vurdere de mange forslagene og Steinar Gundersen, som er leder av utvalget, understreket at det ennå ikke er for sent å lansere andre forslag.

–Vi kan kontaktes på alle mulige måter dersom du ønsker å bidra til at planen blir så god som mulig, sa han. Med seg i utvalget har Venstrepolitikeren Liv Jorunn Høiberg (Rødt), Lill Jorun Larsen (KrF), Linda Heistad (Arbeiderpartiet) samt John Rasmussen som brukerrepresentant.

Artikkeltags