Mister bygningsvernsenteret?

Ordfører Knut Henning Thygesen (t.v), her sammen med riksantikvar Jørn Holme, håper politikerne i Risør  går inn for å få lagt det planlagte bygningsvernsenteret til Risør.

Ordfører Knut Henning Thygesen (t.v), her sammen med riksantikvar Jørn Holme, håper politikerne i Risør går inn for å få lagt det planlagte bygningsvernsenteret til Risør.

Artikkelen er over 8 år gammel

Risør, med sin sterke satsing på bevaring av trehusmiljøet, kan bli skviset når fylkestinget senere i høst skal avgjøre hvor det planlagte bygningsvernsenteret skal plasseres.

DEL

–Risør har mange gode argumenter. Både når det gjelder det unike trehusmiljøet vi har og kompetansen som befinner seg her.Det sier Jon Olav Strand (KrF), varaordfører i fylkeskommunen fra i høst og bakgrunnen for uttalelsen er spørsmålet om hvordan han stiller seg til å få et fylkeskommunalt bygningsvernsenter i Risør.

Strand legger imidlertid at han fortsatt har til gode å se hvilke vurderinger som vil bli lagt i vektskåla og hvilke argumenter som til syvende og sist blir vektlagt.

I utgangspunktet skulle man tro at dette ikke var noe å strides om. Risørs trehusmiljø, og det faktum at vi markedsfører oss som “trehusbyen”, at vi som en av svært få byer har regulert sentrum til et bevaringsverdig område og i tillegg besitter en bred kompetanse innenfor bygningsvern burde være utslagsgivende.

Så enkelt er det imidlertid ikke. Rett nok har Risør bystyre i tillegg vedtatt at det ønsker et slikt senter velkommen, og ingen er heller i tvil om at senteret ville bli mottatt med rød løper dersom fylkespolitikerne beslutter seg for det. Ikke til Risørs gunst Men, det er flere andre steder i fylket der ønsket om et bygningsvernsenter er like uttalt og det tjener vel heller ikke til Risørs gunst at komiteen, som utreder prosjektet, ikke har et medlem fra nettopp Risør?

–Dette er en svært viktig sak for Risør. Det konstaterer avtroppende ordfører og tidligere tømrer Knut Henning Thygesen. Han belegger sine ord med argumentene som allerede er nevnt og tilføyer:

–Glemmes må heller ikke den aktive verneforeningen Risør har hatt i mange år, sier han og fortsetter:

–Etter mitt skjønn er dette en sak som også bør har et regionalt perspektiv. Det vil være en anledning for fylket til å flytte noe ut av Arendal, til Østregionen/Risør. Det vil knytte Risør og Arendal tettere sammen generelt, og spesielt på det kulturhistorisk område!

Etter det vi erfarer er det imidlertid ikke Risør den nedsatte komiteen, som utreder prosjektet, har i tankene når lokalisering av senteret nå blir tema. Både Froland, med Blakstad yrkesskole og Bygland, skal ha blitt trukket fram som velegnede steder å etablere bygningsvernsenteret

Thygesen håper nå også at andre Risørpolitikerne oppfordrer sine representanter i fylkestinget om å se nærmere på Risørs kandidatur i kampen om å få på plass et bygningsvernsenter. Det er for øvrig meningen at fylkestinget skal fatte et vedtak nå i høst og at senteret skal kunne komme i drift neste år.

Artikkeltags