Moderne trehus i tett samliv med sjøen

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Trehus og vann er viktige komponenter i mulighetsanalysen for Holmen. Men å kopiere den eldre trehusbebyggelsen i Risør sentrum, vil arkitekt Kjetil Trædal Thorsen slett ikke. –Vi verken vil eller kan skape kopier av den gamle trehusbebyggelsen, sier han.

DEL

Det er ingen tvil om at interessen for utbyggingsplanene på Holmen er enorm. Om lag 400 frammøtte satt nemlig lydhøre i to timer da Kjetil Trædal Thorsen fra arkitektkontoret Snøhetta presenterte mulighetsanalysen for området torsdag kveld.

River eksisterende bygninger

Han kunne røpe at det først og fremst er boliger eiendomsselskapet Solsiden 1 AS vil bygge på Holmen, men det er likevel satt av et mindre areal mot Fiskemottaket som både er tenkt til nærings- og boligformål. Fiskemottaket blir stående som i dag, mens resten av bygningene på området blir fjernet. Trædal Thorsen foreslår å dele inn området i fire hovedsektorer. En sektor er avsatt til Fiskemottaket, mens en forholdsvis stor del av arealet blir avsatt til offentlig park- og badeanlegg. På de to siste sektorene vil en bygge boligkompleks, et med fasade mot indre havn og et som vender mot øst og skjærgården. Utbyggingen vil skje i to trinn, og en ønsker å starte med området som vender mot øst først.

Skråner

I følge Trædal Thorsen vil ikke bygningene bli høyere enn det industrihallen er i dag. Når det gjelder høyder og størrelsen på bygningsmassen, har arkitektene hatt terrenget og de øvrige bygningen i sentrum i tankene.

–Det må harmonisere. Det høyeste delene av bygningsmassen vil ligge nærmest heia, mens de laveste vil ligges ned mot sjøen. Dermed vil en få skrånende bevegelse fra heia og ned mot sjøen, forklarte han.

Mesteparten av bygningsmassen vil være på to og tre etasjer, mens noe blir på fire etasjer. Et tårn på fem etasjer vil utgjøre det høyeste punktet på komplekset. På de foreløpige tegningene som ble vist, hadde taket fått grønn farge. Det var for å illustrere at en ønsker å ha private takterrasser.

Moderne trehus

Hva slags farger en vil bruke på resten av bygningsmassen, er ikke bestemt. Det som er klart er imidlertid at en ønsker å bygge i tre. Arkitektene er for øvrig opptatt av å videreføre stemningen og intimiteten som en finner i den gamle bebyggelsen i Risør sentrum, og Trædal Thorsen viste forsamlingen flere eksempler på gangstier og småhager fra Risør for å illustrere dette.

–Det er denne mentale følelsen jeg vil videreføre inn i prosjektet, sa Trædal Thorsen, men presiserte at det ikke blir snakk om å kopiere trehusbebyggelsen i sentrum. Bygningskomplekset vil derfor framstå i et nytt og moderne formspråk basert på prinsipper innen moderne arkitektur.

Bringer sjøen inn i bygget

Trædal Thorsen brukte første del av presentasjonen sin til å snakke om firmaets tidligere prosjekter, som biblioteket i Alexandria og operaen i Bjørvika som er under oppføring. En fellesnevner for disse prosjektene er at samspillet mellom bygg og vann er uhyre viktig. Og på samme måte som det nye operabygget vil ende skrått ned i sjøen, ønsker en å gjøre noe tilsvarende på den delen av komplekset som skal vende ut mot skjærgården på Holmen. I tillegg ønsker en å gå enda et skritt videre på Holmen, her ønsker arkitektene nemlig å bringe sjøen fysisk inn i komplekset ved å bygge kanaler. Dessuten vil en sikre at en får flere siktlinjer, ved å legge inn ulike typer åpninger i og mellom bygningene. På denne måten vil en skape et spennende samspill mellom lys og vann, og samtidig som bygningsmassen ikke vil framstå som en kompakt enhet. Følelsen av å befinne seg på en øy blir dessuten forsterket ved å forlenge brua over til Holmen, og å fjerne noe av den massen som en tidligere har fylt ut med.

Vil ha debatt

Under foredraget ble det flere ganger understreket at mulighetsanalysen ikke var et ferdig utarbeidet forslag, noe en også kunne se av illustrasjonene som ble vist fram. Like fullt ønsket både utbyggerne og arkitektene å få i gang en debatt og få innspill omkring prosjektet.

–Vi tror på å diskutere seg fram til løsninger, sa blant annet Kjetil Trædal Thorsen avslutningsvis.

Fra Ground Zero til Holmen

Selv for arkitekter som er vant til å boltre seg med operahus og tomter som Ground Zero, er Holmen-utbyggingen forbundet med prestisje.

–Dette er vesentlig for oss, sier Kjetil Trædal Thorsen som har brukt 2,5 måned på å utvikle mulighetsanalysen for Holmen.

–Jeg er totalt imponert, sa Kjetil Trædal Thorsen etter presentasjonen. Han hadde vært fornøyd om det dukket opp 50 tilhørere, men at det skulle møte opp nær 400, var fullstendig uventet for både ham og utbyggerne Arne Lindstøl og Arve Øyen i Sparebanken Sør.

–Det er et godt utgangspunkt for at mulighetsanalysen vil skape debatt, sier Trædal Thorsen som har besøkt andre steder der folk er totalt uinteressert i utbyggingsplaner i nærmiljøet. Den store interessen her har utviltsomt sammenheng med at Holmen har en helt spesiell beliggenhet, den har en sentral plassering i innseilingen til byen og fungerer dessuten som en av ”veggene” i indre havn. Dermed kan de nye byggene ha potensiale i seg til å bli et landemerke og et kjennetegn ved byen. Og det er nettopp disse kvalitetene som gjør Holmen-utbyggingen interessant for arkitekter som er vant til å boltre seg med operahus og på arenaer som ”Ground Zero” i New York.

–Dette er et vesentlig prosjekt for oss, sier Trædal Thorsen som likevel ikke legger skjul på at firmaet ikke vil utvikle arkitekturen på Holmen for enhver pris.

–Vi vil ikke lage noe retro, vi vil heller foredle det gamle og gjøre det enda bedre, sier han.

Artikkeltags