– Få ned farta i Tangengata!

Fortauene i Tangengata er smale, bilene blir flere, de kjører like fort som før og snart kommer snøen.