Ønsker ny gjennomgang

Daniel Glaser (t.v.) er leder  av Risør Rødt. I bystyret sitter han sammen med Tine Bang, Kari Vibe og Knut Henning Thygesen.

Daniel Glaser (t.v.) er leder av Risør Rødt. I bystyret sitter han sammen med Tine Bang, Kari Vibe og Knut Henning Thygesen.

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

- Hele utbyggingsavtalen for Holmen bør tas opp til ny gjennomgang. Det sier Daniel Glaser, leder av Rødt. Han peker på at det også fra rådmannens side nå foreslås å endre utbyggingsavtalen.

Denne avtalen, som sier noe om hvilket ansvar utbyggeren, Solsiden 1, har for prosjektet. Blant annet i forhold til utbedring av Buvikveien i Hasalen og også i forhold til rekkefølgen prosjektet skal utvikles etter, ble vedtatt av bystyret for et drøyt år siden. Den gang var det et knapt flertall for å si ja til avtalen i dens daværende form.

Solsiden 1 har imidlertid ikke undertegnet avtalen. Blant annet med den begrunnelse at man ønsker å se hvor stor interesse det er for et eventuelt salg før man binder seg til avtalen.

Glaser viser til at flere av punktene i avtalen var svært omstridt, bl.a. fordi kommunen skulle delfinansiere deler av utbedringen av Buviksvegen. En viktig grunn til det var hotellet. Den satsingen synes nå å ha falt bort.

-Det gjør at også andre deler av avtalen må sees på, bl.a. plassen foran hotellet og båtplassene ved moloen. Det er også andre sider ved utbyggingsavtalen som bør sees på i lys av den utviklingen som har vært i prosjektet det siste året, sier Glaser.

Han tilføyer at Rødt støtter rådmannens forslag til endringer, men mener samtidig det vil være riktig å diskutere om hele utbyggingsavtalen bør gjennomgås på nytt.

Dette vil bli tatt opp på møtet i miljø og teknisk komite torsdag av Tine Bang.

Artikkeltags