Planprogrammet omfatter 19000 kvm.

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL
Teknisk hovedutvalg skal i kveld ta stilling til planprogrammet for Holmen. Hensikten med planprogrammet er å avklare rammer, formål og prinsipper for gjennomføring av en ny reguleringsplan for området. Denne reguleringsplanen skal avløse en tidligere reguleringsplan for Holmen som ble vedtatt i bystyret i januar 1997. Planprogrammet skal som kjent omfatte cirka 9000 kvm. bolighus. Utbygger ønsker en blanding av helårsboliger og fritidsboliger. Videre cirka 3500 kvm. næringsareal. I dette arealet ligger hotell, konferanse, bevertning, sjøsenteret og annet forretningsareal som utbyggerne håper å få realisert på området. Planområdet inkluderer også den kommunale tomta med fiskemottaket. P Planprogrammet inkluderer også 6500 kvm. som skal romme parkeringsareal, boder og teknisk areal. Da planen lå ute til høring kom det inn 11 merknader samt tre innspill. Ved siden av merknader fra statlige og fylkeskommunale etater hadde både Rødt og Allgrønn samt arkitektene og samfunnsplanleggerne Sigrid Hellerdal, Andreas Stensland og Sverre Krefting merknader til planprogrammet.

Artikkeltags