Politikerne er positive til ulike løsninger på Holmen

Artikkelen er over 17 år gammel

–Vi må ikke låse oss nå og være åpne for kreative løsninger hva Holmen angår. Men det vi ikke ønsker er utnytte området til ferieleiligheter. Det sier Laila Skarheim (A) forbindelse med at Lindstøl Skip nå flagger ønsket om å flytte fra Holmen og etablere skipsverftet et annet sted. –Jeg synes personlig at Krana og SIVA-området er et svært godt sted å gjøre dette på, sier hun.

DEL
Som formannskapsmedlem er hun også medlem av det kommunale næringsutvalget. I den forbindelse ble utvalget informert om saken på siste formannskapsmøte. Laila Skarheim sier hun mottok nyheten om at det tradisjonsrike skipsbyggeriet var konkurs, som et sjokk.

–Nå som vi vet det er etablert et n ytt selskap som kan fortsette sin verdiskapning gjenstår spørsmålet om hva vi som politikere vil bidra til på Holmen, sier hun og fortsetter: –Først og fremst må vi finne en løsning som også gir helårs arbeidsplasser.

–Men vil du være med på art det også kan bygges boliger?
–Fra mitt ståsted, jeg har reist så mye både innen og utenlands, ser jeg at det er viktig å utnytte mulighetene som ligger der uten å låse seg for mye. Derfor må vi benytte forksjellige innfallsvinkler, sier hun, og
tilføyer:

–Men det vi ikke ønsker er å utnytte området til ferieboliger. Snarere tenker jeg meg hotell, boliger og gjerne kombinert med lettere næringsvirksomhet.

Øyvind Stavelin (KrF) er leder for hovedutvalget for plan, miljø og tekniske tjenester. Han sier det er OK at det nå presenteres luftige tanker om fremtiden på Holmen.

–Det som er viktig for meg er at vi ikke forandrer byens karakter for mye. Det er mange følelser inne i bildet når det gjelder Holmen og vi må derfor være varsomme. Men når det er sagt; jeg er åpen for svært mye bare vi vet at det vi gjør blir til en berikelse for byen, sier han.
Ordfører Lars Lauvhjell er av samme oppfatning som sine politiker-kolleger.

–Vi må stille med åpent sinn. Vi vet det er mange muligheter på Holmen og vi må være villige til å vurdere de ulike alternativene som byr seg. Holmen har, som alle vet, et potensiale i seg til svært mange ulike aktiviteter, sier han og legger til at også for ham synes det naturlig å tenke seg at dette området kan kombineres med lettere næring, boliger og eventuelt et hotell.

–Det er samtidig viktig å være klar over at Holmen kan bli større ved en utbygging og det betyr at vi i realiteten kan ha plass til mye på stedet, sier ordføreren som regner med at denne saken nok vil bli å finne på sakskartet i året som kommer og at det vil dukke opp mange meninger om hva som er best for byen, og Holmen.

Solsiden 1 eier storparten

Holmen har tradisjonelt vært brukt til skipsbygging og annen virksomhet knytta til dette. Da Lindstøl Skip fikk kjøpe eiendommen i 1990 beholdt kommunen cirka en tredjedel av arealet. Det øvrige arealet eies nå av selskapet Solsiden 1 som også var majoritetseier i Lindstøl Skips og Båtbyggeri. Det var som kjent dette selskapet som gikk konkurs. Solsiden 1 er også den største eieren i Lindstøl Skip som har signalisert at de gjerne flytter sin skipsbygging til Krana. Dermed står spørsmålet åpent om hvilken fremtid Holmen bør få. Det er grunn til å tro at Solsiden 1 AS, der Arne Lindstøl er den største eieren, vil presentere ulike løsninger for hva området kan utnyttes til og at politikerne vil måtte ta stilling til disse i tiden som kommer.

.


Artikkeltags