Gå til sidens hovedinnhold

Politimester vil beholde Agder som politidistrikt

Artikkelen er over 6 år gammel

Politimester Kirsten Lindeberg mener Agder politidistrikt bør bestå i den nye politistrukturen når politikerne i løpet av høsten skal beslutte hvor mange politidistrikt det skal være i Norge i fremtiden.

Lingebergs utspill kommer som følge av en synspunkt i Fædrelandsvennen 15. september, hvor artikkelforfatteren skriver at Politidirektoratet har foreslått for Justisdepartementet at Agder skal slås sammen med Rogaland politidistrikt etter anmodning fra politimester Kirsten Lindeberg. Dette tilbakevises av Lindeberg.

- Det er feil fremstilling av fakta når det sies at jeg har anmodet Politidirektoratet om at vi bør slås sammen med Rogaland politidistrikt. Førstevalget mitt er å videreutvikle dagens Agder politidistrikt. Gjennom økte økonomiske rammer og fullmakter til å redusere antall tjenestesteder, mener jeg vi er rustet til å stå alene. Det jeg har sagt om Rogaland er at dersom regjeringen anser Agder for å bli for lite politidistrikt, vil Rogaland være det mest nærliggende politidistriktet å slå seg sammen med, sier Lindeberg til politi.no.

Hun underbygger sitt standpunkt om at Agder politidistrikt bør bestå med blant annet:

  • Agder politidistrikt er det eneste politidistriktet i Norge som i dag innbefatter to fylker.
  • Sammenslåingsprosessen fra 2002, da Vest-Agder politidistrikt, Arendal politidistrikt og Kristiansand politidistrikt ble slått sammen, har vært en suksess.
  • 1. mai 2014 ble antall geografiske driftsenheter i Agder politidistrikt redusert fra åtte til fire.

- Det er gjort mye godt arbeid i politidistriktet og jeg ønsker å videreutvikle dette. Det er også på sin plass å understreke at Kristiansand er et viktig tyngdepunkt i kriminalitetsbekjempelsen mot Europa. Tungt kriminelle utlendinger har lett adgang til Kristiansand, og jeg er redd det blir enda vanskeligere å håndtere dersom vi blir en del av et større politidistrikt. Politiet må ha et slagkraftig senter for virksomheten i sør, og vi kan vise til godt samarbeid med blant annet Danmark, Tyskland og Polen der vi i fellesskap har løst tunge kriminalsaker, sier Lindeberg.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård var i mars 2014 på besøk i Kristiansand. Hans utsagn fra den gang står han ved. Da sa han følgende til Kirsten Lindeberg og hennes ledergruppe:

"Min bekymring for Agder er at dette politidistriktet blir stående alene og ikke blir en del av noe større. Det å være alene de neste 15-20 årene blir etter min mening for spedt. Min oppfordring er at Agder slår seg sammen med Rogaland politidistrikt, samt Haugaland og Sunnhordaland politidistrikt".

Politidirektør Humlegård har tilbakevist at Politidirektoratet har anbefalt Justisdepartementet å etablere ni politidistrikter, som magasinet Politiforum skrev i slutten av august 2014.

- Vår anbefaling til Justisdepartementet er å etablere inntil ti politidistrikter, har Humlegård slått fast.

- Politidirektøren har i sine presiserte anbefalinger beskrevet flere alternativer enn i politianalyseutvalgets utredning. Nå venter alle på hva regjeringen vil legge fram for Stortinget. Skulle anbefalingen bli at Agder ikke får lov til å stå alene, er jeg positiv til politidirektørens anbefaling om å se mot vest. Samtidig konstaterer jeg at politimestrene i Agder, Rogaland og Haugaland og Sunnhordaland er samstemte på at et så omfattende politidistrikt kan bli for stort, sier Kirsten Lindeberg.

Kommentarer til denne saken