Alma på kirkegården i Risør er med sine 35 meter Norges høyeste alm. I nyttårsstormen fikk den en omfattende sprekk i hovedstammen. Derfor ble det gjennomført befaringer med arborister som mente at treet kan medføre en risiko for liv og eiendom ved ytterligere påkjenninger. Risør kirkelige fellesråd besluttet derfor at treet måtte felles før det ble grønt, ettersom bladene utgjør en betydelig vekt på et så stort tre.

- Sannsynligvis ble den plantet da kirkegården ble anlagt i 1810. Selv om alma er over 200 år, har det vært et friskt tre, uten tegn til den ødeleggende almesyken. Almetrær kan bli opptil 500 år gamle i Norge. På kirkegården i Risør er den et viktig estetisk og kulturhistorisk element, forteller samfunnsplanlegger Sigrid Hellerdal Garthe i Risør kommune.

Derfor vil man nå gjøre et forsøk på å spare treet.

- Det er nødvendig å gjøre tiltak for å sikre alma på kirkegården. Kirkevergen og Risør kommune ønsker å gjøre et forsøk på å redde treet ved å redusere krona, det vil si at det gjøres en kolling av treet. Hvis alma er livskraftig nok, vil den skyte nye greiner. En slik beskjæring er en stor påkjenning, og kan gjøre treet mer utsatt for sykdommer. I verste fall må hele treet etter hvert tas ned, sier Hellerdal Garthe.

Man ønsker imidlertid å prøve, og dette er ikke første gangen man sikrer det over 200 år gamle treet.

- Treet i Risør består av to hovedgreiner, og det er mellom disse den store sprekken har kommet. Allerede i 1986 ble det gjort sikringstiltak for å holde de to greiene sammen, og det har sannsynligvis gjort at treet har bevart sin vakre form.

Kommunen har samme med kirkevergen planene klare også om man finner ut at treet likevel må ned.

- På et gammelt tre er det et spennende biologisk mangfold. Lav, mose og insekter trives på gamle trær, og treet utgjør dermed en viktig biotop i Risør. Hvis treet må tas ned ved en senere anledning, er det viktig at stammen fortsatt får være på kirkegården, for eksempel kan den legges i kanten av kirkegården, inntil ura. Da kan andre arter og organismer fortsatt nyte godt av den gamle kjempen, avslutter Sigrid Hellerdal Garthe.