Reduserer støtten til trebåtfestivalen

Trebåtfestivalens styre var til stede da formannskapet drøftet hva slags avtale som skulle inngås mellom kommunen og trebåtfestivalen. (f.v.) Tove Esnault, Jon Gløersen og Ole Jacob Broch

Trebåtfestivalens styre var til stede da formannskapet drøftet hva slags avtale som skulle inngås mellom kommunen og trebåtfestivalen. (f.v.) Tove Esnault, Jon Gløersen og Ole Jacob Broch

Artikkelen er over 7 år gammel

Tirsdag kveld presset det borgerlige flertallet i formannskapet gjennom en avtale som innebærer at kommunens bidrag til trebåtfestivalen reduseres med 50.000 kroner.

DEL

Koalisjonen har innledet sin offensiv mot Risørs festivaltilbud. Tirsdag kveld presset det borgerlige flertallet i formannskapet gjennom en avtale som innebærer at kommunens bidrag til trebåtfestivalen reduseres med 50.000 kroner.

Det skjedde da formannskapet i utgangspunktet skulle stemme over et forslag til samarbeidsavtale med trebåtfestivalen.

Dagens ordning

Avtaleteksten var et resultat av møter mellom kommunen og festivalledelsen, og innebar i realiteten at man opprettholdt dagens ordning. Det vil si; festivalen mottar et årlig tilskudd i størrelsesorden cirka 140.000 kroner samt at kommunen har ansvaret for rengjøring, tømming av toaletter etc. inne på festivalområdet. I avtalen het det også at kommunen kunne gi kommunen en driftskreditt i formant av festivalen.

Hovedsponsor

Koalisjonen, anført av Jan Einar Henriksen (V) var imidlertid ikke tilfreds med teksten i samarbeidsavtalen. Derfor stilte den med et nytt avtaleforslag. I dette forslaget heter det at kommunen skal være hovedsponsor for festivalen. Av avtaleteksten fremgår det videre at kommunen fortsatt skal yte et tilskudd, men at den ikke skal ha ansvaret for renhold på festivalområdet og tømming av festivalens toaletter. Avtalen åpner heller ikke for at kommunen skal kunne gi den driftskreditten festivalen er avhengig av.

Profilering

Venstres Jan Einar Henriksen kunne fortelle at hensikten med hovedsponsoravtalen var å profilere Risør kommunens innsats i forbindelse med festivalen. Han kunne også opplyse at det skal inngås avtaler knyttet til de andre arrangementene kommunen støtter. I den forbindelse nevnte han kammermusikkfesten og bluegrassfestivalen.

Kjell Mac Donald (H) var opptatt av at festivalen skulle få plusstall på bunnlinjen, men ga samtidig uttrykk for at han hadde vanskelig for å forstå at lønn til daglig leder og styreleder var økt.

Mer enn god nok

Forslaget fra koalisjonen falt ikke i god jord hos mindretallet i formannskapet. Ordfører Knut Henning Thygesen hevdet blant annet at samarbeidsavtalen som rådmannen anbefalte formannskapet om å vedta, var mer enn god nok. Også i denne avtalen heter det at kommunen skal presenteres som en vesentlig bidragsyter.

Feil

Ordføreren mente også det var feil å kalle kommunen for en sponsor.

–Vi tilrettelegger for en rekke arrangementer. Vi kaller oss ikke sponsor av den grunn, sa han. En holdning han deler med både fylkeskommunale og statlige etater. Ifølge kultursjef Jorunn Bøe benytter man nemlig ikke sponsorbegrepet i forbindelse med støtte fra det offentlige.

Fikk støtte

Ordføreren fikk støtte av både Randi Gunsteinsen og Stein Gjulem fra Arbeiderpartiet. Sistnevnte undret seg over hva som var koalisjonens målsetting med en annerledes avtale enn den rådmannen anbefalte.

–Kommunen yter tjenester i form av andre tjenester enn direkte tilskudd. Dette ligger ikke i koalisjonens forslag til avtale, sa han. Avstemningen viste at koalisjonens forslag til avtale ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Artikkeltags