I år reiser 16.500 ungdomsskoleelever fra hele landet med Aktive Fredsreiser til konsentrasjonsleirer i Tyskland og Polen. Grunnlegger Helga Arntzen er ikke i tvil om at skoleturene har vært en effektiv vaksine mot nynazisme i Norge.

- Jeg tror turene har gitt et positivt utslag for vårt samfunn. Norge er det landet i Europa med færrest nynazister, jeg mener turene til konsentrasjonsleirene i Tyskland og Polen har vært med å bidra til dette, sier Arntzen.

Over 300.000 på tur

Til tross for at hun en periode fryktet en nedgang i antall skoleturer da gratisprinsippet ble innført i skolen, sender Aktive Fredsreiser i år rekordmange ungdommer på tur.

- 2014 blir vårt beste år så langt. I år er det 16.500 ungdommer fra hele landet som reiser på tur. Siden vi startet opp med Hvite Busser i 1992 og Aktive Fredsreiser i 1998, har vi tilsammen hatt over 300.000 ungdommer med på tur, sier Arntzen.

Selskapet har siden oppstarten hatt en jevn økning og i følge Arntzen en omsetning på 67 millioner i 2013.

Selv om gratisprinsippet ikke har rammet fredsreisene så hardt som Arntzen fryktet, har det ført til noen utfordringer.

Roser Risør kommune

- Mange velger nå å reise på kortere turer, utenom skolens regi. De tar tre til fem dager istedenfor åtte dager som er det opplegget vi egentlig ønsker at ungdommene skal være med på. Det blir ikke det samme når turene er så korte og når de ikke er i skolens regi, sier Arntzen, som roser Risør kommune for å legge til rette for at ungdommene i Risør får reise på skoletur.

- Tilretteleggingen fra Risør kommune gjør dette mulig. Det er ikke alle kommuner som er villige til å strekke seg så langt, sier Arntzen.

Gratisprinsippet i grunnskolen innebærer at det utover oppgitte skolepenger, ikke skal kunne innkreves ekstra penger ved skoleturer og lignende.

Tolkes på en annen måte

I Risør har man løst dette ved at elevene selv selger kaker og toalettpapir for å tjene inn penger til turene. Kommunen på sin side har lagt til rette for at lærerne ved skolen får lønn for å være med på turene.

- Vi har i lengre tid jobbet mot myndighetene for at dette prinsippet skal kunne tolkes på en annen måte. Vi mener selvsagt at det fortsatt er viktig og forebyggende å ha med flest mulig ungdommer på tur, sier Arntzen.

Opplegget for turen har i følge Arntzen endret seg lite siden oppstarten.

Menneskerettigheter

- Det er stort sett det samme opplegget, men vi fokuserer nok litt mer på menneskerettigheter og menneskeverd enn det vi gjorde i starten, sier Arntzen.

Til tross for hundretusener av ungdommer på tur gjennom over 20 år, har det vært lite, om noen problemer og bråk underveis.

- Ungdommene oppfører seg som regel eksemplarisk. Turen er lagt opp slik at ungdommene opplever noe hele tiden, de får rett og slett ikke tid til å finne på noe ugagn, sier Arntzen, som også jobber med å få tyske ungdommer til Norge.

Peacefoundation Berlin

- Nå for tiden er jeg i ferd med å etablere Peace Foundation Berlin, slik at vi kan starte arbeidet med å få tyske ungdommer til Norge. Jeg er også i gang med å planlegge markeringen av 25 års-jubileet for Berlinmurens fall. Så langt er vi rundt 400 nordmenn som planlegger å reise ned og være med på markeringen. Det er også rundt 100 tyskere som vil være med i en gruppe som alle vil ha jakker med vår logo, så vi kommer til å være godt synlige, sier Arntzen.