Reviderte utbyggingsavtalen

Et enstemmig formannskap gikk inn for å si ja til den reviderte utbyggingsavtlen for Holmen

Et enstemmig formannskap gikk inn for å si ja til den reviderte utbyggingsavtlen for Holmen

Artikkelen er over 7 år gammel

Et enstemmig formannskap vedtok å revidere utbyggingsavtalen knyttet til Holmenprosjektet.

DEL

-Utbyggeren har antydet at 60% av leilghetene i det første byggetrinnet må være solgt før man begynner arbeidet med første byggetrinn på Holmen

Dette opplyste plansjef Sveinung Jørundland da formannskapet sist tordag skulle ta stilling til den nye utbyggingsavtalen mellom utbyggerselskapet Solsiden 1 og Risør kommune.

Opplysningen kom i i forbindelse med et spørsmål fra Arbeiderpartiets Heidi Tveide. Hun mente det var gledelig at en avtale nå var på plass, men hun var samtidig bekymret for at kommunen ville sitte igjen med regningen på utbyggingen av Buvikveien dersom ikke Holmenprosjektet blir realisert.

Plansjef Sveinung Jørundland kunne berolige både henne og andre skeptikere med at arbeidene med Buvikveien ikke blir påbegynt før salgskontraktene for de før nevnte 60% av leilighetene er på plass. Plansjefen trakk samtidig frem at utbyggingen av Buvikveien er avhengig av et fylkespolitisk vedtak før arbeidene med to kjørefelt og fortau i Hasalen kan ta til.

Jørundland viste også til den såkalte rekkefølgebestemmelsen i avtalen. Den sier i utgangpunktet noe om at arbeidene på Buvikveien skal være avsluttet før utbyggingen på Holmen kan starte. Akkurat dette punktet mente plansjefen må kunne vurderes nærmere. Blant annet ved at veiarbeidene kjøres paralellt med utbyggingen på Holmen. Samtidig mente han at kommunen kunne kontrollere dette ved å nekte å gi innflyttingstillatelse før veiarbeidene var avsluttet.

Utbyggingsavtalen formannskapet enstemmig vedtok å anbefale bystyret å si ja til er på mange måter identisk med den opprinnelige avtalen kommunen underskrev for to år siden, men som utbygger ikke har villet underskrive. I kommunens vurdering av saken vises det til at utbygger i februar i år oversendte en revidert avtaletekst, men at denne i realiteten ikke endrer avtaleteksten i bystyrets opprinnelige vedtatte avtale.

Artikkeltags