Riksantikvaren ikke fornøyd med Holmen

Riksantikvaren har kommet med forslag til hvordan bebyggelsen på Holmen bør utformes. I etterpåklokskapens lys skulle de gjerne kommet inn tidligere i prosessen i stedet for å bare komme med råd mot slutten.

Riksantikvaren har kommet med forslag til hvordan bebyggelsen på Holmen bør utformes. I etterpåklokskapens lys skulle de gjerne kommet inn tidligere i prosessen i stedet for å bare komme med råd mot slutten. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

I Holmen-prosjektet har Riksantikvaren kun bidratt med råd i slutten av prosessen. I etterpåklokskapens lys skulle de gjerne kommet tidligere inn i prosessen. Fylkeskommunen er enig.

DEL

– Riksantikvaren må forholde seg til de demokratiske prosessene i tråd med gjeldende lovverk og saksbehandlingsregler. Men vi hadde ønsket å bidra med mer enn bare råd på slutten av en prosess, sier fungerende avdelingsdirektør Cornelis Horn Evensen i planavdelingen hos Riksantikvaren.

Han forteller at de synes behandlingen av saken fra fylkeskommunens side har vært problematisk.

– Problemet er at de formulerte intensjonene i reguleringsplanen ikke synes oppfylt av illustrasjonene og rammesøknaden, sier Evensen.

Gode intensjoner

I reguleringsbestemmelsene heter det at “Bebyggelsen skal utformes i samklang med bebyggelsen i Risør sentrum”.

Hva som legges i dette er presisert flere steder: «Byformen på Holmen repeterer størrelse og skala fra Risør sentrum», “Bygningene skal videreføre Risørs arkitektoniske identitet ved at fasadene gis en målestokksom harmonerer med Risør sentrum” og videre at «Planforslaget harmonerer med bysentrum i volum, farger og struktur.».

– Riksantikvaren mener at både bestemmelsene og intensjonene for planen er gode, men vi ser det som et problem at de ikke oppfylles av den godkjente rammesøknaden, sier Evensen.

Planen ikke styrende nok

– Planforslaget var utarbeidet med utgangspunkt i et konkret prosjekt, nemlig vinnerutkastet i arkitektkonkurransen. Da utbygger valgte å skifte arkitekt viste det seg at planforslaget var for upresist med tanke på å styre ønsket utvikling. Planen var rett og slett ikke styrende nok, mener leder av kulturminnevernseksjonen i Aust-Agder Fylkeskommune, Thomas Hirsch.

Skulle kontaktet Riksantikvaren

Han forteller at kulturminnevernseksjonen hadde flere merknader til planen uten at dette førte til endringer. De fremmet ikke innsigelse, og kontaktet heller ikke Riksantikvaren.

– Vi forhørte oss med Riksantikvaren i en lignende sak, nemlig utbyggingen i Flisvika. De ønsket ikke å bli konsultert i denne saken, og da tenkte vi at det samme ville gjelde for Holmen. Dermed valgte vi å ikke konsultere Riksantikvaren. I ettertid tenker vi at det hadde vært lurt å gjøre, sier Hirsch.

Etterpåklokskap

På spørsmål om Riksantikvaren mener de burde vært varslet før høringsfristen slik at de hadde hatt mulighet til å komme med innsigelse, svarer Evensen følgende:

– I etterpåklokskapens lys ser vi at det hadde vært fordelaktig om vi hadde blitt kontaktet tidligere i planprosessen, men i følge alminnelige saksbehandlingsregler skal Riksantikvaren først bli trukket inn i saken når Fylkeskommunen reiser innsigelse.

Artikkeltags