Det er Fredskorpset og Kommunenes Sentralforbund (KS) som står bak prisen Internasjonal Kommune.

–Meningen er å gi en anerkjennelse for det arbeidet som allerede er gjort, samtidig som det skal være en spore til videre innsats, sier styreleder i Fredskorpset Per Kristian Lunden.

Risør er den andre kommunen i Aust-Agder som får utmerkelsen, Arendal ble nemlig kåret til Internasjonal Kommune i desember 2004.

Enkeltpersoners engasjement

I følge Lunden er stort engasjement fra en rekke enkeltpersoner og foreninger over flere år årsaken til at nettopp Risør er funnet verdig betegnelsen ”Internasjonal Kommune”. Han peker blant annet på det holdningsskapende arbeidet Aktive Fredsreiser utfører, og på utviklingsarbeidet Sutukobas Venner har drevet i Gambia i over 20 år. Kommunen har dessuten en god og konstruktiv flyktningepolitikk og et aktivt flyktningekontor som oppnår resultater

Fredskorpspionerer

Lunden, som bor på Torskeberg i Risør, kan påta seg litt av æren for utmerkelsen selv også. Han har nemlig vært engasjert i fredskorpsarbeid i en årrekke. Tanken bak er å utveksle personell mellom land, slik at folk fra ulike kulturer får anledning til å arbeide sammen og utveksle erfaringer. Fredskorpset gjennomgikk en omlegging i 2001, og gjennom firmaet Sørvis Kommunikasjon var Lunden med på både å sende ut og å motta de første deltakerne i det nye fredskorpset.

–De første som kom hit var fotografen Mwanzo Millinga og Reza Rahman som er grafisk designer. Begge to kommer til Risør for å være til stede under markeringen, forteller Lunden som fortsatt har god kontakt med de to.

Der mennesker møtes

Prisutdelingen vil imidlertid være en del av et større arrangement kalt “Der Mennesker Møtes”. Dette er en type arrangement som Fredskorpset tar initiativ til flere steder i landet i samarbeid med lokale krefter. I Risør vil en blant annet besøke skolene med et opplegg der fattigdom og FNs tusenårsmål står sentralt. Videre legger en opp til et framtidsverksted der representanter fra det internasjonale miljøet, kommunen, politikken og frivillige organisasjoner ser for seg hvordan kommunen kan tjene på å bli enda mer internasjonal. Om kvelden blir det så festkveld ledet av Shabana Rehman.

–Festkvelden er åpen for alle interesserte. I tillegg har vi invitert stortingspresident Thorbjørn Jagland, politisk rådgiver Torbjørn Urfjell og ekspedisjonssjef Nils Haugstveit i UD, alle med sterke røtter i Risør og Gjerstad, forteller Lunden.

Gir godt omdømme

Lunden er ikke i tvil om at hedersbetegnelsen kan virke positivt for kommunens omdømme, og viser til at Arendal har brukt betegnelsen ”Internasjonal kommune” bevisst for å bli kvitt det litt tynnslitte imaget som har hengt ved stedet siden Arne Myrdals tid.

–Samtidig gir dette en god anledning for Fredskorpset å informere om det arbeidet vi driver, sier Per Kr. Lunden.