-Risør kommer til å bli verdensberømt

Artikkelen er over 11 år gammel

– Risør er et fabelaktig eksempel på hvordan kulturaktiviteter bidrar til å skape økonomi.

DEL

Det sa Arvid Flagestad fra BI i Oslo da han onsdag kveld møtte et knippe politikere, medlemmer av handelsstanden, reiselivslaget og gårdeierforeningen i Risør. Flagestad er ekspert på destinasjonsutvikling for turisme og reiseliv. Sammen med Dag Aulie, som også representerer svært høy kompetanse blant annet innenfor hotellsektoren, var han invitert til Risør. Bakteppet var Holmenutbyggingen.

Opplevelsesøkonomi

Flagestad var ganske klar i oppfatning av hva Holmen er og Risør representerer:

– Holmen er en fantastisk perle, sa han, og la til: – Risør er et svært godt eksempel på opplevelsesøkonomi. Han tok også for seg det han kalte turistnæringens Achilleshæl; nemlig tre måneders driften. Det problemkomplekset er vanlig i hele Norge. Men i Risør mente han situasjonen kunne bli annerledes. Han hevdet Risør hadde kvaliteter få andre byer kan vise maken til.

Verdensberømt

Etter hans oppfatning har Risør utviklet en stor grad av arrangementskompetanse og at byen etter hvert vil ha flere titalls “events” som blir lagt merke til.

–Dere kommer til å bli verdensberømt om noen år, sa han.

Mye av Flagestads entusiasme skyldes måten Risør bruker kultur på som satsingsområde. Selv var han en ihuga fan av kammermusikkfesten og han hevdet at nettopp kulturbasert næring, som kan gi opplevelser, er veien å gå.

–Opplevelser er noe som engasjerer oss på en minneverdig måte, sa Flagestad som mente man kunne skille mellom to typer opplevelser. Nemlig opplevelser som selvstendige attraksjoner og opplevelser som et kreativt element.

Betalingsvillighet

Han understreket i den forbindelse at den menneskelige faktoren er svært viktig for opplevelser.

– Det er atskillig bedre betalingsvillighet når man er i godt selskap, sa han blant annet

Arvid Flagestad påsto også at opplevelser er en verdiskaper, og en maktfaktor, som kan kurere reiselivsnæringens Achilleshæl.

Muligens som et lite apropos til manges uttalelser om at en “ubesudlet” norsk natur er det beste trekkplasteret, uttrykte Flagestad en helt anen holdning.

– Det er ikke er den uberørte del av norsk natur som er spennende, men den berørte. Det er i alle fall den som gir penger i kassa.

Flagestad var også opptatt av fremtidsvisjoner.

Visjoner

–Utviklingen av Holmen må være drevet av en visjon og den visjonen må ha en forankring i hva Risør ønsker å være, understreket Arvid Flagestad foran en intenst lyttende og ofte kommenterende forsamling.

Artikkeltags