Risørs nye fiskemottak

Artikkelen er over 11 år gammel

Risørs nye fiskemottak foreligger nå i tegningsform. Forhåpentligvis vil bygget kunne tas i bruk i god tid før neste sommer.

DEL

Det har de siste dagene vært flere møter mellom Risør Fiskemottak AS, Fiskerihavna Risør AS og formannskapet knyttet til det nye fiskemottaket. Også Arne Lindstøl og Buergruppen har vært med på slike møter.

Reidar Grøsle i Fiskerihavna Risør, sier at det nye fiskemottaket vil få en grunnflate på cirka 320 kvadratmeter. Med andre ord; sammenlignet med fiskemottaket som brant i juli, blir det nye fiskemottaket 90 kvadratmeter større.

–Er det tatt hensyn til fremtidige behov for plass? –

Det mener vi bestemt. Det nye anlegget får en størrelse som vi antar er mer i samsvar med det behovet fiskemottaket har og vil få, sier Grøsle.

I det nye fiskemottaket er det satt av god plass til butikk, ekspedering, rom for foredling av fisk og kjøkken i tillegg til kjølerom og fryserom samt is og kasser. Selve mottaket er også gitt godt med areal.

–Hva med uteservering? – Det er i tillegg lagt opp til et skjermet uteareal for servering. Dette var som kjent et svært populært tilbud på godværsdager sommerstid, sier Grøsle som også kan fortelle at fiskemottaket i tillegg vil leie areal i nabobygget, som kommunen eier. Dette arealet vil bli benyttet til blant annet toaletter for kafeens gjester.

I nybyggets annen etasje er det satt av plass til kontorer og lager.

Reidar Grøsle opplyser at det nye fiskemottaket er bygget helt og holdent inne på det arealet kommunen eier på Holmen.

– Hva med infrastrukturen. Det har vært pekt på at det er nødvendig med en bedre løsning for lastebiler som skal hente landsatte fangster?

– Inntil videre vil lastebiler følge det mønsteret som ble fulgt inntil fiskemottaket brant. På sikt, i forbindelse med at kommunen eventuelt beslutter seg for å gjøre noe i Hasalen, vil det bli lagt til rette for andre løsninger.

Etter det vi erfarer er det også blant politikerne nå et samstemming ønske om å gi klarsignal til et nytt fiskemottak plassert på Holmen. I en kommentar til saken opplyser ordfører Knut Henning Thygesen at han er lettet over mottakelsen prosjektet fikk da det ble presentert for formannskapet sist tirsdag.

–Jeg oppfatter det som om at situasjonen nå er avklart Det er svært bra, og det styrker mulighetene til å få et nytt, større og moderne fiskemottak på Holmen opp før sommeren, slik målsettingen har vært fra politisk og administrativ ledelse, sier han.

-En bedre løsning

– Det er helt klart en bedre løsning i forhold til det tidligere mottaket. Men det er også helt klart at vi har måttet forholde oss både til tomtebegrensningen og tidsramma. Det sier Yngvar Aanonsen, daglig leder ved Risør Fiskemottak.

Aanonsen sier samtidig at han er tilfreds med den løsningen man har funnet fram til. Spesielt butikkarealet.

– Jeg skulle gjerne ha sett at serveringsarealet lå mot sjøen, men det er av praktiske årsaker vanskelig å få til, sier Yngvar Aanonsen som nå håper teknisk hovedutvalg vil gå inn for forslaget til nytt fiskemottak.

Artikkeltags