Rødt roser Holmenprosessen

Artikkelen er over 10 år gammel

Blir Holmenprosjektet for eksklusivt? Det mener Rødt kan bli konsekvensen.

DEL

Som det eneste partiet i Risør har Risør Rødt kommet med kommentarer til planprogrammet for Holmen.

Rødt berømmer blant annet plandokumentet som er lagt frem og skryter også av intensjonen med å involvere folk i prosessen. Samtidig skriver Rødt i sine kommentarer til høringen at det er viktig å engasjere folk i Risør.

“Dette engasjementet er knyttet til et overordnet ønske om at Holmen utvikles til en levende bydel med liv hele året”, heter det blant annnet i innspillet fra partiet.

Som ventet er partiet opptatt av fordelingen mellom helårs og fritidsvboliger. I den forbindelse mener Rødt at tiltakshaveren må klargjøre hva slags ønsker han har, og hva slags mål Risørsamfunnet har.

Rødt advarer imildertid sterkt mot å åpne for at Holmen blir en “ferieøy”

Rødt mener også Holmenprosjektet, slik det fremstår nå, har et noe for eksklusivt preg. I forbindelse med konsekvensutredningen mener partiet det må avklares hva det betyr for den nye levende bydelen Holmen og for miljøet i Risør sentrum dersom småbarnsfamilier ikke har råd til å bo på stedet.

Partiet er også inne på konfliktforholdet som kan oppstå mellom sjøarealet som kan brukes til kommunale båtplasser og det som skal inkluderes i Holmenprosjektet. I den forbindelse mener Rødt at utbygger må få tegnet inn alle båtplassene i sitt forslag da havnebassenget i sin helhet oppfattes som del av allmenningen.

Når det gjelder estetikken heter det i innspillet fdra Rødt at man har sansen for mange av de arkitektoniske virkemidlene som er brukt, blant annet rommene mellom boligene med ulik grad av offentlighet og det offentlige gangarealet rundt vannet. Partiet har også stor sans for dimensjonene. De flate takene har Rødt hatt større problemer med å akseptere. I innspillet beskrives dette slik:

“ I denne sammenheng mener vi det er viktig å se på om boligenhetene fremstår som for monotone eller ensformige, herunder de gjennomgående flate takene.”

Rødt mener for øvrig at Holmenprosjektet vil komme til å være av nasjonal interesse og anbefaler derfor at både kommunen og tiltakshaveren må ha som mål å være et “foregangseksempel” på dialog og kommunikasjon med offentligheten.

Artikkeltags