Sats på små helårsboliger

Stig Hødnebø hevdet små boliger ville være det mest ideelle på holmen.

Stig Hødnebø hevdet små boliger ville være det mest ideelle på holmen.

Artikkelen er over 11 år gammel

Det var atskillige kommentarer fra sidelinjen. Blant annet om viktigheten av å beholde fiskemottaket og at det var små helårsboliger det burde satses på.

DEL

Ronald Ramberg var interessert i å høre om noen kjente til Fishermens Wharf i San Fransisco og mente fiskemottaket på Holmen representerer en ressurs i forhold til et prosjekt.

–Jeg har vært der, og er enig. Fiskemottaket utgjør en spennende ingrediens i et opplevelsesperspektiv, sa Arvid Flagestad.

Opplevelseskultur

Ramberg var også opptatt av opplevelseskultur tuftet på lokalhistorie og undret seg på om utbyggerne kunne tenke seg å lage et jordvoll slik at det gamle batteriet, som skremte de engelske manovarene, kunne få sin plass.

–Dere har en by full av fortellinger. Det må være mulig å bygge opplevelsessteder, svarte Flagestad.

Kjell Skarheim fant tiden inne til å bla lit i erindringens bok og mintes den gang Müller hotell var interessert i å satse på Holmen. Dette for å få fram at det allerede den gang fantes krefter som ønsket å satse på stedet.

Nei til kjedehotell

–Jeg husker det, svarte Arvid Flagestad. –Jeg satt selv i styret for Müller Hoteller på den tiden. Men vi vil ikke ha et kjedehotell på Holmen.

Dag Hødnebø fremhevet på sin side at det var viktig å huske på at Holmen representerer et begrenset areal og at den er i privat eie. Han trakk i den forbindelse fram at det er vanskelig å finne den type kapital som kan gå i gang med de mest spenstige prosjektene.

–Poenget mitt er at vi må være realistisk, sa han.

Egen bunnlinje

– Eierforholdet er svært viktig, kommenterte Flagestad, og la til:

— Det å finne en forretningsmodell som skaper lønnsomhet er utfordringen. Men jeg tror det er viktig å tenke over at det å være grunneiere av byens indrefilet gjør at man bør ha interesser utgiver egen bunnlinje.

Stig Hødnebø mente det er to unike kvaliteter ved Holmen; nemlig eierne og beliggenheten.

Små boliger

–Jeg ser ikke for meg ferieboliger eller turistanlegg, men et mindre bomiljø og mindre næringsvirksomhet. En kan få vel så godt betalt for små boliger for fastboende som ferieboliger, sa han og viste til at slike boliger ville bli kjøpt av ressurssterke mennesker, mange av dem eldre. Små boliger ville også generere behov for et hotell, da mange av de fastboende gjerne ville ha besøk av familie og venner, men knapt ville ha plass til dette.

Artikkeltags