Satser på Facebook og felles forslag

Artikkelen er over 9 år gammel

–Dersom de politiansatte i Holt og politikerne kan enes om et felles forslag, blir det vanskelig å gå utenom oss.

DEL

–Dersom de politiansatte i Holt og politikerne kan enes om et felles forslag, blir det vanskelig å gå utenom oss.

Det sier politiførstebetjent og regiontillitsvalgt Frode Stenersen i en kommentar til innstillingen fra politiets prosjektgruppe.

Stenersen sier at han som tillitsvalgt for 27 medlemmer i Politiets Fellesforbund ikke er blitt kontaktet før prosjektgruppa avga sin innstilling til politiets styringsgruppe.

–Vi har imidlertid hatt besøk av to medlemmer av prosjektgruppa uten at jeg kan se at den informasjonen vi ga dem på noen som helst måte gjenspeiles i rapporten som ble overlevert sist onsdag, sier han.

–Var du som tillitsvalgt kjent med innholdet i innstillingen før det ble presentert?

–Nei, overhodet ikke.

Frode Stenersen kan også fortelle at han som tillitsvalgt vært med på å behandle en rapport som ble utarbeidet av en undergruppe i Holt politidistrikt. Denne ble deretter sendt videre som et innspill til Prosjekt Agder.

– Dette har vært en lokal arbeidsgruppe som har kommet med en felles innstilling. Den går i korthet ut på at vi anbefaler en samordning av polititjenesten øst i Agder. Når det gjelder lokaliseringen er vi enige om at den skal ligge langs E-|18 øst i vaktregionen og under den forutsetning at den ikke skal stedsplasseres i et eksisterende bygg.

Stenersen sier at verken Akland eller Brokeland er nevnt i den sammenhengen,

Frode Stenersen gir samtidig uttrykk for at selv om det er viktig å reagere på innstillingen, må ikke alt kruttet smelles av nå.

–Dette handler om en lang prosess. Jeg tror det som er viktig, hvis vi skal få et resultatet som vil være tjenlig for regionen, er at vi her i øst har en felles holdning. Dersom de politiansatte og politikerne kan enes om et felles forslag, blir det vanskelig å gå utenom oss, sier han.

Men om politimannen oppfordrer til å tenke prosess har han samtidig også lagt til rette for en massiv aksjon på Facebook.

–Jeg har opprettet en gruppe for dem som mener at det er viktig å opprettholde politi i Risør og ikke flytte all polititjeneste i østregionen til Tvedestrand, sier Stenersen. Gruppa Politistasjon i Risør har for øvrig allerede fått over åtte hundre medlemmer.

Artikkeltags