Setter overskuddet på bok

Rådmannen var bekymret for at politikerne ville bruke en vesentlig del av fjkorårets overskudd på 5,1 millioner kroner til en rekke gode formål. Torsdag ble det i bystyret bestemt at pengene setter på bok.

Rådmannen var bekymret for at politikerne ville bruke en vesentlig del av fjkorårets overskudd på 5,1 millioner kroner til en rekke gode formål. Torsdag ble det i bystyret bestemt at pengene setter på bok. Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Det manglet ikke på mange gode formål da bystyret torsdag kveld skulle bestemme seg for hva fjorårets overskudd skulle brukes til. Men til syvende og sist ble det flertall for å sette pengene på bok.

DEL

Mens Venstres Stian Lund ville bruke vel 1,3 millioner til gang- og sykkelvei, samt lys på Vormliveien, treningsapparater i Urheia, badebrygge på Kastellet, sti til vannet fra Kalstadheia byggefelt, og lekeplasser på Kalstadheia, Spirekleiv og >Hasdalen, prioriterte Lill Jorunn Larsen (KrF) å styrke Frydenborgsenteret med en million kroner. Dette fordi hun mente situasjonen ved institusjonen nå var prekær, og at man nå måtte øke tallet på sykepleiere. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt ville etablere et fond på 600 000 til oppgradering av lekeplasser, løkker og arenaer som velforeninger kunne søke på.

Høyres Halvor Skåli snudde imidlertid stemningen. Han minnet om at det i tiden framover ville bli behov for egenkapital til de prosjekter man vet kommer, og nevnte bl. a. utbyggingen av Risørhuset som et eksempel.

– Rådmannen foreslår å tilbakeføre overskuddet til fonds, og det forslaget støtter jeg, sa Skåli.

Rådmannen advarte også politikerne om å bli for ivrige i pengebruken:

– Nå har vi en mulighet til å bygge opp en liten buffer vi kan bruke om utviklingen ikke går slik vi håper. Framtida er usikker, bl. a. med hensyn til utbyttet fra Agder Energi. Vi har i mange år nå balansert på en knivegg. Nå hadde jeg håpet vi kunne bygge opp et fond til bruk i dårligere tider, sa rådmannen.

Det førte til at Arbeiderpartiet trakk sitt lekeplassfond. Dessuten ble det opplyst at det allerede lå penger i systemet som velforeninger og andre kunne søke på. Rødt fremmet da forslaget alene, men til slutt ble det vedtatt med 16 mot 13 stemmer at overskuddet skulle settes på bok.

Artikkeltags