Jeg tror årets festival vil bli lagt merke til. Jeg gleder meg til torsdag ettermiddag. Da vil masteskogen være på plass, salutten går og festivalen kan åpnes!

Festivalsuksess

Styreleder i Risør Trebåtfestival, Ted Hanisch, er ikke i tvil. Han er sikker på festivalsuksess.

–Hva er det du vil fremheve som det mest spennende ved årets festival? –Jeg er fantastisk glad for at vi har fått så god respons fra båteierne. Personlig tror jeg antall påmeldte båter vil nærme seg 150 når salutten går. Spesielt gledelig er det at de mange meterbåtene er tilbake i tillegg til at vi får besøk av atskillige skøyter. Og, ikke minst; at handverksgata kan by på atskillig. Styrelederen innrømmer også at han har stor tro på at det å gå havnerunden på kveldstid kommer til å bli populært.

Havnerunde

–Under festivalen kan en gå fra Holmen til Damspskibsbrygga og få med seg musikk og folkeliv hele veien. Jeg antar mange vil gå denne runden både to og flere ganger.Hanisch fremhever også en annen nyvinning. Nemlig at Moen er inkludert i trebåtfestivalen. Der skal det som kjent serveres teater og en utstillig. Tar vi ikke mye feil er det mange som ikke har besøkt disse båtbuene som formelig oser av handverkshistorie. Forhåpentligvis benyttes anledningen nå.

Næringslivet

Ted Hanisch har imidlertid også et annet moment som han hevder må fremheves. Nemlig at responsen fra det lokale næringslivet og andre interesserte har vært så god.

–Dette har tilført festivalen atskillig kraft. Og jeg er overbevist om at vi vil komme opp i et besøkstall på et sted mellom 10 og 15.000, hevder han. Hanisch mener i den forbindelse at det nye festivalkonseptet har stimulert nysgjerrigheten hos mange. Et annet viktitg moment er at det har vært tatt kontakt med en rekke enkeltmennesker, båtklubber og foreninger.

Ryktene

–Resultatet har vært at ryktene om en ny og bedre trebåtfestival har spredd seg i de rette miljøene. Det ser vi ikke minst i det store antall båter som er påmeldt, sier han. –Hvor stort budsjett har festivalstyret satt opp? –Vi ligger på rundt regnet halvannen million kroner. Når det hele er over får vi se om vi ender i balanse. Aller helst ønsker vi jo et godt overskudd, sier styrelederen smilende. Vi vet det ikke; men vi har ham under mistanke for allerede å ha satt ut en kurs for neste års trebåtfestival.