Snøhetta-samarbeid om fremtidens Holmen

Av
Artikkelen er over 14 år gammel

Arkitektfirmaet Snøhetta i Oslo er i ferd med å lage en mulighetsstudie av Holmen i Risør, som vil bli presentert for Risør kommune i neste uke. Samtidig har Sparebanken Sør gått tungt inn i eiendomsselskapet Solden 1 og eier nå 49 prosent av aksjene. Fokus på den 15 mål store holmen blir boliger, men også med plass til næringsvirksomhet som vil forsterke og ikke minst berike sentrumsfunksjonen. Og her blir tilgjengelighet for Risørs befolkning tillagt stor vekt.

DEL

Lørdag røpet Arne Lindstøl og banksjef Per Arve Øyen i Sparebanken Sør Risør litt av hemmeligheten de har båret på i lang tid. De understreker at det er viktig å ha en god og tett dialog med Risør kommune og at det vil være av stor betydning for prosjektet på veien videre. Målet er klart, og det er å gjøre Holmen om til en attraktiv perle i Risør sentrum.

Sentrum

– Holmen skal ikke bli en ”by i byen”, men snarere en solid forsterkning av sentrum og en forlengelse av Solsiden. Og er det noe Risør trenger i disse tider, så er det et sterkt og pulserende sentrum med boliger og et attraktivt næringsliv folk søker til. Arkitektfirmaet Snøhetta har sagt seg villig til å gå inn i prosjektet på bred basis, og med sin brede erfaring med design og utforming vil dette bli et kvalitetsprodukt som sier noe om hvordan vi ser for oss at Holmen skal ta seg ut i fremtiden. ”Å skynde seg ganske langsomt” er et sitat som kan passe bra i denne sammenheng, for det vil ta tid fra en mulighetsskisse til et ferdig produkt.

Tillitt

At Sparebanken Sør går inn i et slikt selskap så tungt, er i følge banksjef Øyen ikke vanlig.

– Årsaken til det er at vi har hatt et godt og nært samarbeid og at vi har fått et tillitsforhold til Arne Lindstøl gjennom flere år. Dette samarbeidet har fungert veldig bra. Derfor har ikke banken problemer med å være med når en ny fremtid for det unike området skal meisles ut. Dette har vi tro på, og i nært samarbeid med Risør kommune blir det gjort grep som vil berike byen og skape ny optimisme. Det er viktig å presisere at det som skapes på Holmen ikke skal være i konkurranse med det som skjer i sentrum. Er det noe Risør trenger, så er det flere kunder, ikke flere konkurrenter, sier Lindstøl, og legger videre vekt på at Holmen skal utvikles til å bli et inkluderende sted for alle i Risør.

Mulighetsanalysen som presenteres i neste uke setter fokus på innhold, arealdisponering og noe av den arkitektoniske utformingen man tenker seg ute på Holmen.

Lyst

– Vi vet at det er mange som har lyst til å bosette seg på Holmen, og at det i så måte er et attraktivt sted for boligsøkende. Vi har jobbet i lang tid med det vi nå presenterer, og vi legger nå opp til et godt samarbeid med Risør kommune videre i prosessen. Det blir spennende å se hvordan folk flest oppfatter prosjektet, det vil uansett bli mange runder før vi kan se den endelige utformingen av Holmen i fremtiden. Mulighetsanalysen vil være første skritt og et arbeidsdokument for det som skjer videre med området. Jeg føler at ”nye Holmen” er i tråd med det vi ved verftet har hatt som en ledetråd – nemlig nyutvikling, sier Arne Lindstøl, som nå eier 51 prosent av aksjene i eiendomsselskapet.

Arkitektfirmaet Snøhetta har gjort seg sterkt bemerket de senere år og har stukket av gårde med mange prestisjefylte oppdrag. Nevnes kan biblioteket i Alexandria i Egypt, den nye operaen i Oslo og Ground Zero i New York.

Artikkeltags