Solgte Holmen-aksjer

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Sparebanken Sør har solgt sin aksjepost på 49 prosent i Solsiden 1 A/S (Holmen).

DEL

– Det ligger ikke noe dramatikk i dette, sier banksjef Per Arve Øyen i en kommentar.

Det er Lindstøl Skip AS, som eies av Arne Lindstøl, som er kjøperen av Holmen-aksjene.

Det var etter konkursen i båtbyggeriet at Sparebanken Sør gikk inn med en stor eierpost i eiendomsselskapet Solsiden 1. Den gangen var dette et naturlig tiltak for å sikre pantet banken hadde, og banken ønsket dessuten å bidra til at man fikk til en positiv utvikling på denne sentrumsnære tomta.

Det ble som kjent utviklet en ideskisse for en utbygging av området, hvor arkitektkontoret Snøhetta ble engasjert. Men forslaget falt ikke i god jord hos politikerne. I stedet ble det lagt nye føringer for en eventuell reguleringsplan for Holmen der det åpnes for boliger og næringsvirksomhet.


Godt fornøyd

Banksjef Per Arve Øyen ønsker ikke å kommentere prisen på aksjeposten man nå har solgt til Arne Lindstøl.

– Det eneste jeg kan si er at vi er godt fornøyd med avtalen, sier Øyen.

Arne Lindstøl ønsker heller ikke å kommentere salgssummen.

– Det har hele tiden vært et meget godt samarbeid, og det ligger da heller ingen dramatikk i dette kjøpet. Nå hadde vi anledning til å kjøpe tilbake denne aksjeposten, og slik sett er vi tilbake til utgangspunktet der Lindstøl Skip var heleier av eiendomsselskapet, sier Arne Lindstøl.


Utvikling

– Hva skjer nå på Holmen?

– Det at vi nå har kjøpt tilbake denne aksjeposten endr3er egentlig ikke på noen ting. Vi arbeider videre med planer for en utvikling på Holmen der vi legger til grunn de føringer som er kommet gjennom politiske beslutninger.

– Har du fått med deg noen interessenter?

– Jeg jobber med dette. Flere har uttrykt interesse for å bli med, men foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse, sier Arne Lindstøl.

– Når vil vi bli presentert for de nye planene?

– Det kan jeg ikke svare konkret på. Som sagt så jobber vi kontinuerlig med dette, og målet er selvsagt å få til en utvikling som er til beste for byen, sier Arne Lindstøl.

Artikkeltags