Som sild i tønne på vernedebatt

Artikkelen er over 10 år gammel

Temaet var: “Vern gir vekst”. Victor Norman ville det annerledes. –At vern gir vekst er historisk galt, sa han, og la til at det motsatte er tilfellet. Nemlig at det er vekst som gir grunnlag for vern.

DEL

Et fullstappet Brygga Restaurant og Pizza utgjorde salen, scenen var forbeholdt fem ulike meningsytrere. To av dem med erfaring fra debatt på nasjonalt plan, nemlig Erling Okkenhaug fra Allgrønn og professor Victor Norman. Betegnende nok var det også disse to som var de verbale sluggerne.

Takket være stagnasjon

Victor Norman har sagt det før, og han gjentok det denne fredagskvelden på Brygga.

–Risør står intakt takket være stagnasjon. At vern gir vekst er historisk galt. Vi må ha begge deler, men vern gir bare ikke vekst.

Professoren sa at for hans del ville det vært hyggelig om vi fortsatt kunne lekt cowboy og indianer på Bøsheia eller spilt fotball i Hasdalen, men det er ikke det som gir Risør vekst. Det er med andre ord heller ikke det som gir Risør vern. Norman tok derfor til orde for en streng verneplan på befolkningens premisser, men at vi også måtte si ja til en utvikling andre steder i byen slik at huseierne fikk råd til å verne om sine bygninger.

Burde ønske forandring

Norman var ikke snauere enn at han blandet Obama og Bush inn i debatten. Under Bush var USA angstbitersk og reaksjonært fordi det bare handlet om bevaring av det eksisterende, men nå har USA snudd på mange områder fordi det kom en halvt-kenyaner som snakket om forandring!

–Alle vi som bor her burde ønske forandring, sa Norman og sa dette om dagens lokalpolitiske situasjon:

–Det har ikke vært vyer i Risør siden Laila Skarheim var ordfører!

Må diskutere vekst

–Det er vekst vi må diskutere, ikke vern, sa Erling Okkenhaug og hevdet at vekst i forhold til Risør er å betrakte som et skudd for baugen.

Fortsatt finanskrise

Erling Okkenhaug ga uttrykk for sterk skepsis til planene for Flisvika og Holmen og fryktet at gjennomføringen av utbyggingen på de to stedene ville bidra til å ødelegge Risørs identitet.

–Flisvika og Holmen kommer til å redusere Risørs verdi. Jeg håper finanskrisen vedvarer så ikke prosjektene blir realisert, sa han.

Han ble nærmest panegyrisk i sin beskrivelse av det gamle fiskemottaket og hvor hyggelig han syntes det hadde vært å sitte der ute. Han høstet imidlertid buing fra salen da han sa dette om det nye fiskemottaket:

Stoabygget

–Jeg kommer ikke til å sette meg ved det Stoabygget.

Erling Okkenhaug antydet også at folk i Risør ikke tør bry seg med de store utbyggingsprosjektene.

–Folk løper rett og slett en sosial risiko ved å bry seg, sa han og fortsatte sitt resonnement med å hevde at i småbyen møter man hverandre på mange ulike sosiale arenaer, blant annet Rotary og at dette skaper en sperre i forhold til det å engasjere seg mot utbyggingsprosjektene.

Han kritiserte også forslagene som var fremkommet i forbindelse med arkitektkonkurransen om Holmen. Blant annet hevdet han at dersom utbyggeren hadde reflektert en smule rundt utbyggingen ville det ha blitt satt noen rammer arkitektene kunne ha forholdt seg til.

Okkenhaug, som også er kjent for å være en kreativ ordsmed, mente tiden nå var kommet for å bytte ut ordet boplikt med bolyst!

Allgrønn-lederen holder for øvrig på med en dokumentarfilm om Risør

Var ikke i tvil

Thomas Hirsch representerte den offentlige forvaltningen gjennom sin funksjon som seksjonsleder ved kulturminneavdelingen i fylkeskommunen. Han var ikke i tvil om at vernet gir vekst. Hirsch sa også at det var meningsløst å hevde at det finnes en motsetning til påstanden om at vern gir vekst. Han brukte blant annet trebåtfestivalen og kammermusikkfesten som eksempler og hevdet at disse festivalene ikke hadde blitt slik de i dag fremstår som i folks bevissthet dersom rammen rundt dem hadde vært annerledes enn den godt bevarte trehusbyen.

Ødelegger rammen

–Kulturminner betyr noe for mennesker. Det vi har kunnskap om og er opptatt av gir grunnlag for vekst, sa han

Hirsch hevdet også at dersom man gradvis ødela de mange detaljene i byens bygningsmasse, ville man også ødelegge den rammen som gir grunnlag for de store arrangementene.

Levende by

Det var Venstres Stian Lund som skulle forsvare den sittende politiske ledelse i Risør, og samtidig argumentere for at man både var for vern, men samtidig åpne for å si ja til større takvinduer. Venstremannen brukte behovet for å skape en levende by, ved at folk flyttet til byen og tok i bruk loftsetasjene, som argument for at man av og til måtte fire en smule på det rigide vernet. Med andre ord; detaljene måtte man ikke henge seg for mye opp i.

–Vi ødelegger ikke byen ved å si ja til noen takvinduer, sa han

Kollisjonskurs

I så måte var han på klar kollisjonskurs med Helene Frydenberg. Sistnevnte var leder av teknisk hovedutvalg i forrige periode og var raskt ute med å hevde at Risørs helhetlige preg skyldtes nettopp det at man i Risør var opptatt av detaljer

Det var tidligere Agderposten-redaktør Stein Gauslaa som var debattleder.

Med utgangspunkt i den voldsomme interessen det var for temaet, er det all grunn til å tro at planene om en revisjon av verneplanen vil bli fulgt med interesse!Steinar Ryvind

Artikkeltags