Rektors doktorgrad koster over 3 millioner kroner - Risør kommune jobber med å få finansieringen på plass

Bystyret i Risør har bedt rådmannen se på løsninger som vil redusere kommunens økonomiske andel for rektor Trine Lise Bergums doktorgrad i pedagogikk.