Starter redningsaksjon for "Øisang"

Artikkelen er over 18 år gammel

–Jeg er verken fartøyverner eller finansmann. Det jeg kan handler om kommunikasjon. Derfor vil det i første omgang blir arbeidet for å synliggjøre hvilke løsninger som må til for å sikre at ”Øisang” forblir en viktig brikke i samferdselen i Risør! Nå samler brukerne og bevarerne av bilferja ”Øisang” seg på barrikadene. Med Erling Okkenhaug fra stiftelsen Allgrønn som initiativtaker og talsmann vil en aksjonsgruppe stå på i ukene fremover for å sikre ”Øisang” fortsatt fartstid på Østerfjorden.

DEL
Erling Okkenhaug, Allgrønn-stifteren, med engasjement i alt fra Arendals kanaler til Dittenkvartalet og Bjørvika i Oslo, går nå aktivt inn for å unngå at byens og distriktets navngjetne og spesielle bilferje, 51-åringen ”Øisang”, ikke skal ende sin fartstid bortgjemt under en opplagspresenning.

Ikke alene

Erling Okkenhaug er ikke alene. Med seg i aksjonsgruppa som nå skal arbeide intenst for å unngå at treferja fra Moen raderes ut til fordel for en ”anonym” stålferje, innkjøpt et eller annet sted fra, finner vi navn som Heidi Hødnebø Olsen, Thorvald Garthe, Dagfinn Pedersen, Vigdis Hødnebø, Anne Gro Johnsen, Leif Nilsen og Willy Thorsen. Men det er ingen tvil om at krumtappen og primus motor er Okkenhaug.

Risør har utvilsomt erobret solid plass i hans hjerte. Han bor på Fantodden i Leivann i lange perioder i tillegg til at han ofte er å se i byens gater. Så er det da heller ikke første gang han engasjerer seg i en sak som gjelder byen.

Rådgiver for prinsen

Hasalen-utbyggingen og ombyggingen av daværende Fiskebrygge på indre havn er to eksempler på at han også tidligere har flagget sterke standpunkter om Risør. En sjekk på Allgrønns hjemmeside bekrefter imidlertid stort engasjement innenfor mange områder.

I tillegg har den samme Okkenhaug skapt seg et navn som reklamemann, forfatter, fotograf og informasjonsrådgiver, samlet under konseptet ”Den stille bølgen”. I disse monarkistiske tider kan det jo også nevnes at den samme Okkenhaug er rådgiver for et av engelske prins Charles nettverk innenfor arkitektur og stedsutvikling!

Bygger opp kompetanse

–Arbeidsmetodene våre er at vi bygger opp en kompetansegruppe for hver sak vi engasjerer oss i, det være seg by eller stedsutvikling eller som i dette tilfellet; finne frem til en løsning som sikrer at Risør får beholde ”Øisang”, sier Okkenhaug som legger til at etter hans mening har ferjeselskapet holdt på litt for lenge – alene – med denne saken.

–Jeg er litt overrasket over at brukerne ikke har tatt til orde for bevaring på et tidligere tidspunkt. Samtidig har jeg stor forståelse for at skipper og daglig leder av ferjeselskapet Nils P. Sjåvåg ikke kan påta seg belastningen ved å være bærer av kulturhistorie gjennom å arbeide for bevaring av ferja. Han må nå i første omgang tenke bedriftsøkonomi, sier Okkenhaug.

Dokumentasjon

På spørsmål om hvordan Okkenhaug tenker seg innsatsen for å bevare ferja i ukene som kommer, sier han:

–Først og fremst må vi gjennomføre en grundig dokumentasjon av ”Øisang”s betydning for Risør. I den forbindelse må vi se nærmere på ferja som levende kulturhistorie, ferjas betydning for infrastrukturen og selvsagt; hvordan vi kan få til en finansiering som sikrer ferja midler til reparasjoner og forsatt drift, sier Okkenhaug som understreker at han vil gjøre mye for å skape en opinion som sikrer at ”Øisang” blir bevart. Blant annet vil han arbeide for at ”Øisang”s skjebne blir mye omtalt i pressa.

Knapp tidsfrist

–Målet er at den skal fortsette sin drift som et viktig bindeledd mellom Øysang og byen. Lykkes vi ikke med det må vi iallfall sørge for at ”Øisang” beholder Risør som hjemmehavn, sier han.

Erling Okkenhaug sier også at det vil brukt atskillige ressurser på å tilskrive både offentlige organer og eventuelle private sponsors slik at det kan stables penger på bena som kan redde ferja fra forfallet.

For aksjonsgruppa blir det en knallhard kamp mot klokka for å lykkes. Det medgir også Okkenhaug. 1. oktober må det foreligge en beskrivelse av hvordan ”Øisang” kan få et fortsatt liv.

–Jeg innrømmer at tidsfristen er knappere enn jeg trodde den ville bli. Men jeg innser vel at det ikke er mulig å gjøre noe med tidsrammene og vil derfor prioritere denne saken, sier Okkenhaug som akkurat i disse dager er i full gang med et oppdrag som går ut på å sikre Odd Einar Dørum plass på Stortinget.

–Det er et oppdrag jeg selvsagt må forholde meg til, men nå er det ryddet plass for ”Øisang . Det er en sak som står mitt hjerte spesielt nært, sier Erling Okkenhaug.


Artikkeltags