Stort flertall vedtok utsettelse

Det var Venstres, Høyres og Fremskrittspartiets bystyregruppe som sa nei til å utsette behandlingen av Holmensøknaden.

Det var Venstres, Høyres og Fremskrittspartiets bystyregruppe som sa nei til å utsette behandlingen av Holmensøknaden.

Artikkelen er over 7 år gammel

Med 18 mot 11 stemmer gikk bystyret torsdag kveld inn for å utsette behandlingen av rammesøknaden for Holmen.

DEL

Det var tydelig at ordfører Per Kr. Lunden, som fremsa utsettelsesforslaget, ikke var helt på bølgelengde med hele sin bystyregruppe.

–Personlig mener jeg at vi er klare for å ta en beslutning nå, sa han og tilføyde at det etter hans mening ville være mulig å fortsatt ha innflytelse på utbyggingen av Holmen gjennom utbyggingsavtalen.

Ulike holdninger

På den annen side var ikke Lunden ukjent med at det også i hans gruppe er ulike holdninger. Han formulerte det slik:

–Mine kolleger i Arbeiderpartiets gruppe i Risør sier de føler seg utrygge på om Risørs interesser er ivaretatt på best mulig måte i denne saken. Uroen er spesielt knyttet til innholdet i brevene fra fylkeskommunens kulturminnevernavdeling og Riksantikvaren, sa han og la til: –Mine partifeller ber derfor at vi målbevisst arbeider fram mot bystyremøtet i mai for å klargjøre og inkludere vernemyndighetenes holdning i dialog med utbygger og kommunen. Så langt det er mulig. Ikke i konkrete detaljer, men som arkitektoniske veivalg og overordnede løsninger.

Under tvil

Lunden viste samtidig til at det også i andre partigrupperinger i bystyret er usikkerhet knyttet til saken. Han uttalte også at han har stor respekt for alle som driver lokalpolitikk. –Så stor er denne respekten, at jeg under sterk tvil, fremmer et forslag om å utsette saken til behandling i bystyret i mai, sa han. Stian Lund fra Venstre var først ute på talerstolen med sin reaksjon:

Beslutningsvegring

–Jeg ble overrasket. Jeg synes det lukter beslutningsvegring og det lukter omkamp, sa han. Lund ble etterfulgt av Fremskrittspartiets Per Henry Zaal. Han hadde heller ikke sansen for forslaget fra Arbeiderpartiet.

–Hva med den lokale selvbestemmelsesretten?, fremholdt han og understreket at det ikke var noen grunn til å legge seg flate for vernemyndighetene. Isteden ville han anbefale bystyret om å stå oppreist og si: “Go ahead”! –

Moderne arkitektur

I forslaget som ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer heter det blant annet at bystyret er positivt til moderne arkitektur, men at det ønsker å bruke en måned ekstra for å forsikre seg om at alle muligheter for forbedring av kvaliteten på prosjektet er utnyttet. Det heter også at kommunens administrasjon sammen med Riksantikvaren, Fylkeskommunens kulturminnevern og utbygger bør vurdere hvordan innspill fra vernemyndighetene kan inkluderes i planene nå og seinere.

Artikkeltags