"Svulstige og aldeles ubrukelige"

Artikkelen er over 9 år gammel

Organisasjonen Allgrønn levner ikke de ulike arkitektforslagene til utbyggingen av Holmen mye ære. organisasjonens leder kaller dem både svulstige og ubrukjelige.

DEL

Risørs befolkning er ført bak lyset i forbindelse med utbyggingen av Holmen. Den manglende interessen for stedsutvikling i Risør har gitt arkitekter og investor alt for frie tøyler.Dette hevder Erling Okkenhaug, leder av Allgrønn.

Nå har organisasjonen sendt inn sin uttalelse i forbindelse med at planforslaget for Holmenutbyggingen har ligget ute på høring. Høringsfristen er satt til 22. mai.

Allgrønns leder skriver i sin høringsuttalelse at organisasjonen har fulgt utviklingen av Holmen i flere år. Videre skriver Allgrønns leder:

Avklaring

(sit.) “Vi forstår at byen lengter etter en avklaring for øya. Vi forstår at investor tar store sjanser på å utvikle Holmen i disse krevende finanstider. Vi forstår ikke at Risørs politikere så til de grader har unnlat å legge noen som helst premisser i forkant av arkitektkonkurransen for Holmen”. (sit. slutt)

Svulstige

Allgrønn sier også i sin høringsuttalelse at når det ikke ble lagt premisser for utbyggingen av Holmen i form av noen fundamentale retningslinjer ble resultatet av arkitektkonkurransen noen (sit.) “svulstige og aldeles ubrukelige forslag.” (sit. slutt.)

Allgrønn mener denne manglende interesse for stedsutvikling i Risør har gitt investorer og arkitekter alt for frie hender. Videre skriver Okkenhaug at man ved å ikke invitere til deltakelse og engasjement fra befolkningen har ført denne bak lyset og dermed har man opptrådt ikke bare uetisk, men også spekulativt.

Underminere

Når det gjelder det arkitektoniske uttrykket Holmen etter alt å dømme vil få, skriver Allgrønns leder at planforslaget ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt kravene om respekt for Risørs bykvaliteter. Han hevder også at man dermed (sit.) “står i fare for å underminere de ekstremkvaliteter Risør er tuftet på.”(sit. slutt.)

Allgrønn viser i den forbindelse til at Risør har spesielle kvaliteter blant annet gjennom det at det ikke finnes et hus som er en kopi av et annet. Også det faktum at husenes plassering i kvartaler og i terrenget er uforutsigbar, representerer en kvalitet.

Blir dyre

Nå er ikke Allgrønn uenig i at Risør tåler et moderne uttrykk, men disse må tilpasses de kvaliteter byen har. Allgrønn mener også planforslaget tyder på at bygningene på Holmen blir dyre og at det tilsier at ikke mange Risørfolk vil ha råd til etablere seg på stedet.

Artikkeltags