Formannskapet har enstemmig takket ja til gaven fra Helga Arntzen.

I formannskapet ble Helga Arntzens gave mottatt med takk. Men plansjef Sveinung Jørundland gjorde politikerne oppmerksomme på at det foreligger en allerede vedtatt plan om park på Tjenna utarbeidet i 1985.

–Men den planen er nok løpt ut på dato, sa plansjefen som også understreket at det er svært viktig at prosessen rundt etableringen av parken skjer i en åpen prosess. Ikke minst i forhold til naboene i området.

Plansjefen sa også ha han anser det som vanskelig å tenke seg at anlegget skal stå ferdig til midten av august.

– Dette er fantastisk og et utrolig godt tilbud, sa Kjell Mac Donald, og skrøt uhemmet av Helga Arntzen. Det gjorde også Venstres Jan Einar Henriksen. Arbeiderpartiets Stein Gjulem var like positiv

. –Det er glimrende at en privatperson vil bruke store midler for å få realisert parken på Tjenna, sa han og fremmet forslag om at Risør takker for gaven og gir Helga grønt lys for å starte prosessen som kan ende med at en fredspark er på plass på Tjenna 16. august.

Foutsetningen må være at Risør, dersom det ønskes å lage en bypark i området, står fritt til å gjøre noe med området.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

I forslaget fra Aktive Fredsreiser er det utarbeidet en ganske detaljert plan for hvordan området skal se ut, hva slags blomster og øvrig beplanting som skal benyttes og hvilke skulpturer som parken skal utsmykkes med. Blant annet er det snakk om en obelisk i stål, benker i stål og vannfontene i stål. Obelisken skal plasseres i midten av vannfontenen og omgis av en marmorplatting. Planen beskriver også ulike former for beplanting, en lav hekk, blomsterportal og en bro over til stålobelisken.

I forbindelse med at Aktive Fredsreiser allerede har bestemt seg for hvordan parken skal utformes, minnet kultursjef Jorunn Bøe politikerne på at det finnes en kunstnerisk utsmykningskomité og at det er vedtatt retningslinjer for hva som skal plasseres i det offentlige rom.

Helga Arntzen har opplyst at Fredsparken skal overleveres kommunen 16. august i forbindelse med Fredsdagene i Risør.