Tilfreds med Holmeninnspillene

Artikkelen er over 10 år gammel

Veivesenet stiller krav om bedret atkomst til Holmen og andre innspill er knyttet til bebyggelsens utforming. Men utbyggerne på Holmen er like fullt tilfredse med første runde.

DEL

–Jeg oppfatter kommentarene som jevnt over relativt positive til prosjektet.

Det sier Kjell Hugo Haugen, administrerende direktør i Buer prosjekt. Sammen med Arne Lindstøl står selskapet, som er en del av Backegruppen, for det som kalles Holmenprosjektet.

Nylig ble første runde avsluttet i det som etter hvert skal materialisere seg i en reguleringsplan og i kjølvannet av denne til syvende og sist en utbygging.

–Nå handlet det om innspill til et planprogram. Blant disse kunne vi lese at veivesenet stiller krav om to felts vei og gangfelt?

– Når det gjelder veivesenet er jeg usikker på hvilke krav som egentlig formuleres. Jeg oppfatter innspillet som en generell kommentar til atkomstproblematikken til Risør, ikke noe som er spesifikt knyttet til Holmenprosjektet.

Regningen blir for stor

Kjell hugo Haugen sier også at regningen for veiutbedringene lett kan bli for stor.

–Dette kan ha betydning for fremdrift og til syvende og sist hvilke priser man må ta for boligene.

Haugen nevner samtidig Holmens fortid som industriarbeidsplass.

–Den gang var det 60 arbeidsplasser her og svært mange benyttet bil uten at det utløste behov for store investeringer i veiforbindelsen.

–Både Allgrønn og til en viss grad også Rødt har kommentarer til utformingen av bebyggelsen på Holmen?

Vinnerutkast

–Når det gjelder Allgrønns innspill har jeg egentlig ikke lyst til å kommentere dette i særlig grad. Jeg savner konkrete forslag til alternative løsninger, sier Kjell Hugo Haugen. Samtidig gir daglig leder i Buer Prosjekt klart uttrykk for at Allgrønn tilsynelatende har glemt hvilket stadium i prosessen man nå befinner seg på.

– Det er viktig å være klar over at det forslaget som er presentert av arkitekten Oddvar Johansen og landskapsarkitekt Johan Østengen er elementer i et vinnerutkast. Vi inviterte som kjent til en konkurranse for å se hvilke arkitekter vi ønsket å samarbeide med. Det har vi funnet og vi er meget godt fornøyd med forslaget deres. Men vi har ikke sagt noe om hvordan den endelige løsningen på Holmen blir, uttaler Kjell Hugo Haugen.

Skape variasjon

Han tilføyer samtidig at arkitektene for lengst har startet arbeidet med å endre på noen av elementene i forslaget.

–Blant annet innebærer det å skape variasjon i forhold til plasseringen av bebyggelse og næring. Men det er samtidig klart at bebyggelsen med flate tak, uteareal og trefasader blir som foreslått.

–Rødt skriver i sitt innspill en del om konflikten mellom helårs og fritidsbolig samtidig som partiet gir uttrykk for frykt for at boligene blir for eksklusive?

Hytte i hovedstaden

– Prismessig ønsker vi å lage et produkt de aller fleste har råd til. Samtidig vet vi at dersom fastboende flytter til Holmen etterlater de boliger som vil være et rimeligere alternativ for førstegangsetablerere, sier daglig leder Kjell Hugo Haugen.

–Det har vært reist tvil om hvorvidt hotellbiten vil bli vraket i den videre oppfølgingen av prosjektet?

–Til det vil jeg si at vi fortsatt arbeider for å finne noen som kan være villig til å drive hotelldelen.

– Ønsker dere bare fritidsboliger på holmen? – Til det vil jeg si at Holmen vil kunne tilby noen utrolig flotte tomter i en utrolig vakker by. Jeg håper mange vil flytte til Risør på grunn av dette og heller ha hytte i hovedstaden, avslutter Kjell Hugo Haugen.

Artikkeltags