Til sammen er Anna Hoel Lunden og Tonje Eide fra Gjerstad 35 år gamle, langt under gjennomsnittsalderen for det sittende kommunestyret i knivbygda. Nå satser friskusene hardt på å komme inn og få en plass rundt bordet blant de politiske “oldingene” som sitter der fra før. Liten politisk ballast har de fra før, men de besitter et ungdommelig pågangsmot som helt sikkert kommer godt med. Men helt blank i det politiske landskapet er de likevel ikke.

Politiske foreldre

– Jeg har vel fått inn en god del politikk både med mors- og farsmelka! Både mamma (Mona Hoel) og pappa (Hans Lunden) har vært aktive i politikken i flere år, og faktisk har begge to gått over fra Solsialistisk Venstreparti til Senterpartiet. Men det er deres valg, det blander ikke jeg meg oppi, sier Anna. Hun er ellers med i Ungdommens Kommunestyre (UKS) som hun mener er en fin anledning til å bli kjent med både det lokale byråkrati og aktuelle politiske saker. Tonje, som er yngst av de to og står øverst på lista, har liten politisk ballast med seg fra sine foreldre. Begge to har imidlertid en venneflokk der diskusjonene går høylydt om både det ene og andre. Det er også en god skolering, mener de to jentene.

Hjertesaker

Listetoppene er altså førstegangsvelgere (Tonje fyller 18 i løpet av sommeren). I nominasjonsprosessen har de fått god hjelp og støtte av mer garvede SV-politikere som Torbjørn Urfjell, Oskar Tore Brendalsmo, Terje Sørbø og Jens -Jacob Aasbø. – Vi har tre hjertesaker. For det første vil vi ha en helt ny ungdomsskole i Gjerstad med idrettshall, ingen “påklatting” av gamle Sunde skole. Vi håper på en ny runde i kommunestyret til høsten. I tillegg ønsker vi også å bedre innholdet i skolen med bl.a. flere lærerstillinger. Vi ønsker videre å satse mer på kultur og idrett med flere tilbud til jenter. Kulturskolen bør være gratis, jeg har selv gått der og vet hvor viktig det er at alle kan få delta her, sier Anna. Hun og Tonje har miljø som sin tredje hjertesak, og de vil ha ny jernbane med knutepunkt ved Brokelandsheia. Økt satsing på biobrensel “brenner” de for, og de vil ha grønne lunger og gågater inn i planenen om videre utbygging på Brokelandsheia.

Mer synlig

– Programmet vårt går i trykken snart, og femover høsten kommer vi til å bli mer synlig rundt forbi. Vi vil ha stands og håper på god kontakt med både ung og gammel. Det er viktig at de vet hvem vi er og hva vi står for. Så håper vi selvsagt at det blir mange stemmer til oss når folk går til urnene i høst. Uansett, vi gleder oss til fortsettelsen og ser frem til en aktiv valgkamp i Gjerstad, sier Tonje og Anna, som begge går på videregående og drømmer om å bli henholdsvis ungdomsprest og motedesigner.