Utbyggingsavtalen blir ikke signert i dag

Holmenbrua skal ha to kjørefeltpluss gangfelt. Det gjelder også veistrekningen  ved Haasalen. Under veien kommer brygge til fiskerne. Deler av veien skal , i følge planene,. bygges på påler over brygga slik at  veien fungerer som et ?tak?.

Holmenbrua skal ha to kjørefeltpluss gangfelt. Det gjelder også veistrekningen ved Haasalen. Under veien kommer brygge til fiskerne. Deler av veien skal , i følge planene,. bygges på påler over brygga slik at veien fungerer som et ?tak?.

Artikkelen er over 9 år gammel

Politikerne har lenge ventet på at en utbyggingsavtale mellom kommunen og Solsiden 1 skulle komme på plass. Målet var at avtalen om dette kunne signeres i kveld, men fortsatt gjenstår detaljer.

DEL

Politikerne har lenge ventet på at en utbyggingsavtale mellom kommunen og Solsiden 1 skulle komme på plass. Målet var at avtalen om dette kunne signeres i kveld, men fortsatt gjenstår detaljer.

Etter hva vi erfarer er det enighet om at Solsiden 1 skal bekoste ny Holmenbru, kommunen skal bekoste brygga i Hasalen og at partene skal dele omkostningene knyttet til utvidelse av veien i Hasalen. Men selv om prosjektleder Kjell Hugo Haugen mener avtalen er klar til signering, er ikke plansjef Sveinung Jørundland helt enig.

Enighet

Kjell Hugo Haugen, som er prosjektleder i Backeprosjekt AS, uttaler til AAB at man nå har kommet fram til enighet om utbyggingsavtalen. Denne avtalen skulle opprinnelig vært fremlagt samtidig som politikerne tok stilling til reguleringsplanen for Holmen, men den var ikke avklart på det tidspunktet.

God tone

–Har dette vært vanskelige forhandlinger?

–Jeg har forstått at man har ment at det var stor uenighet mellom kommunen og Solsiden knyttet til hvem som skulle påta seg hvilke utgifter i forbindelse med den nye veien i Hasalen. Etter mitt skjønn har det ikke vært særlig mange skjær i sjøen. Vi har hatt en god forhandlingstone med administrasjonen og mener at den kommersielle delen av avtalen nå er klar, sier Haugen.

Jusdetaljer

–Hva er det da som gjenstår før avtalen kan bli signert?

–Det handler mer om jus og har ingen direkte tilknytning til avtalen, sier prosjektleder Kjell Hugo Haugen.

–Jusdetaljene er viktig, det er en ting. Det er imidlertid ikke helt sikkert vi er helt enige om teksten heller!

Det sier plansjef Sveinung Jørundland da han får spørsmål om det er så at utbyggingsavtalen så og si er i havn.

Enighet om mye

–Det er riktig at vi har fått tilbake dokumentene fra Solsiden, og det er mye vi er enige om. På den annen side er det en del andre formuleringer vi må vurdere nærmere.

–Ifølge Haugen er man kommet så langt at det er enighet om å dele utgiftene på veien, mens Solsiden 1 dekker omkostningene til ny bru og kommunen tar kaiutbyggingen?

–Du kan si det slik at når det gjelder veien er vi enige om en prosentfordeling, sier plansjefen.

–Når kan utbyggingsavtalen være klar til politisk behandling?

–Det er i alle fall helt sikkert at vi ikke rekker å presentere saken under møtet i teknisk hovedutvalg i kveld, sier Jørundland.

Artikkeltags