Utsatte Holmensak

I forbindelse med at Arne Lindstøl ønsket å selge ned sin eierandel i Solsiden 1 AS ble det foreslått å kreve garanti for at utbyggeren ferdigstilte en del anlegg på Holmen. Bystyret valgte å utsette denne saken torsdag kveld.

I forbindelse med at Arne Lindstøl ønsket å selge ned sin eierandel i Solsiden 1 AS ble det foreslått å kreve garanti for at utbyggeren ferdigstilte en del anlegg på Holmen. Bystyret valgte å utsette denne saken torsdag kveld.

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Det ble ingen Holmensak i bystyret torsdag kveld.

Opprinnelig skulle man behandle spørsmålet om det kunne kreves at utbyggeren skulle stille 100% garanti for kostnadene knyttet til de anleggene på Holmen kommunen senere skal overta. Dette gjelder en del av arealet som skal ha offentlig formål.

I vurderingen av saken heter det blant annet at en garantiformulering vil føre til at kommunen får sikkerhet for at veier, gangveier, vann, avløp, lekeplasser og andre nødvendige anlegg ferdigstilles.

Da saken ble lagt frem for bystyret torsdag kveld kunne imidlertid rådmann Odd E. Olsen opplyse at utbyggingsavtalen, som utbyggeren enda ikke har underskrevet, nå ønskes revidert av utbyggeren. På grunn av dette ville han anbefale at bystyret utsatte behandlingen av saken da det gjenstår en del forhandlinger rundt de punktene utbygger ønsker å forandre.

På det grunnlaget foreslo derfor ordfører Per Kr. Lunden å utsette saken. Han understreket imidlertid at han ikke trodde dette ville medføre forsinkelser og at Holmenspørsmålet vil bli belyst i sin fulle bredde på bystyremøtet i mars. Beslutningen om å utsette saken ble enstemmig vedtatt.

Artikkeltags