Vaktbikkje som vil ta ansvar

Av
Artikkelen er over 16 år gammel

Knut Henning Thygesen drømmer ikke om prestisjen ordførerkjedet bringer med seg, men om å skape folkelig engasjement og å ta ansvar. - Som ordfører kan jeg presentere andre innfallsvinkler og verdier, sier han.

DEL

- Jeg har tro på at engasjementet blant folk fører til forandring. Og som politiker ønsker jeg å bidra til at folk engasjerer seg, og støtte opp om folks eget engasjement i samfunnet. På denne måten kan demokratiet få en ny vår, sier Knut Henning Thygesen.

Han peker på at Risør har tradisjon for å ha mange aksjoner, blant annet for å bevare arbeidsplasser, og for å bevare friområder, for eksempel Barmen.

De lange linjene

Thygesen er utdannet arkitekt fra NTH i Trondheim, men arbeider som tømrer. På fritida dyrker han idrett, friluftsliv, leser og skriver. Historie er han spesielt opptatt av, og har skrevet en skjønnlitterær bok som er basert på historiske hendelser.

- Far var historielærer, det har nok bidratt til interessen for historie. I politikken bidrar historiekunnskapen til at en kan se ting i større sammenhenger. Et vedtak vi fatter i bystyret er ikke bare noe som gjelder nåtiden, men som vil få langsiktige virkninger. Dette gjelder for eksempel saker som Flisvika og Holmen. RV ønsker å bruke områdene til næring og boligformål, vel og merke på helårsbasis.

- Helår og boplikt er viktige stikkord når det gjelder RV i Risør. Hvorfor er boplikten så viktig?

- Jeg ønsker at Risør skal være et ferieparadis for turistene, men også et helårsparadis for fastboende, dette er en overordna tenkning i profilen vår. Tar vi bort boplikten vil det raskt stå boliger tomme omvinteren, det svekker det helårige bomiljøet og livet i byen, og en mister muligheten til å utvikle helårsaktiviteter. Partiet ønsker heller ikke å gi fritak fra boplikten i noen områder, det vil på sikt åpne for å fjerne boplikten også andre steder.

Få politiske skillelinjer

Thygesen mener det er vanskelig å se tydelige skillelinjer mellom de ulike partiene i den lokale valgkampen, og synes det råder enighet omkring mange av sakene som trekkes fram.

- Det er ingen uenighet om at en vil satse på næringsutvikling, og jobbe for å få flere arbeidsplasser til kommunen, eller at en må satse på barn og unge og at ungdommen må ha et sted å være. Det som de enkelte partiene har stått for i perioden som har gått, og hva de har bidratt til er viktigere ta hensyn til, sier han.

Thygesen tror ikke RVs næringspolitikk skiller seg fra de andre partienes i så måte, men han understreker at det er viktig å ta hensyn til at Risør har er relativt høy andel av trygdede og industriarbeidstakere.

- Vi har prosentvis flere trygdede i Risør enn landsgjennomsnittet. Vi har stort fokus på å skaffe arbeidsplasser, men det er også viktig å ivareta de trygdenes rettigheter, for eksempel deres muligheter til å komme i arbeid. Samtidig er det en forpliktelse å tale deres sak overfor staten.

Vil satse på Risørs egenart

Maktesløshet er det Thygesen er mest redd for, og anser det for å være vår tids største utfordring.

- De store monopolene styrer mer og mer og overtar både privat og offentlige institusjoner, som for eksempel kraftverkene. I den perioden vi har hatt nå, har gitt fra oss kontroll over en helt sentral naturressurs som farten jo er. Det fører igjen til at vi føler oss helt maktesløse overfor strømprisene.

- Det fins ikke fri konkurranse, ikke på den måten Adam Smith i sin tid beskrev den. I vår tid består konkurransen i realiteten mellom noen få giganter, og det får Risør smertelig erfare, vi er små og vi ligger i utkanten. Derfor må vi våge å være oss selv, utnytte særpreget vårt, og satse på egne krefter. Risør har mange fordeler, geografisk ligger vi godt til for å utnytte ressursene i havet, og vi har en kultur og næring som er knytta til havet. Og vi har Risørs gamle trehusbebyggelse, men først og fremst har vi menneskelige resurser, sier han.

Frykter privatisering

Thygesen anser det som en politisk oppgave å få iderikdommen og skaperkraften fram hos folk flest. Han er spesielt opptatt av folk på grunnplanet kommer til orde og bidrar til forbedring.

- Vi har kommet med et helt konkret forslag om et omstillingsprogram som tar utgangspunkt i grunnplanet i kommunene. Det er en veldig stor omstilling i kommunene på gang, større enn vi forestiller oss nå. Det er enorme krefter i sving for å privatisere offentlige tjenester, som rengjøring, helse-, sosial- og skolesektoren. I den fireårsperioden vi går inn i nå, tror jeg vi vil vi se store endringer, også her i Risør.

Thygesen er skeptisk til privatisering, og mener erfaringene fra slike ordninger har vært dårlige.

- Jeg synes det er en politisk ansvarsfraskrivelse å sette bort det offentlige velferdstilbudet. Han vil snarere få til en omstilling nedenfra og opp, dette er ikke tatt fra løse luften, det har vært forøkt ut i flere kommuner med veldig positive resultater.

Vaktbikkje som vil ta ansvar

RVs grunnideer har sitt utgangspunkt i solidaritet, miljø og demokrati. Dette er ting RV vil holde fast på, samtidig har partiet i følge Thygesen en pragmatisk eller jordnær holdning.

- Det gjelder å se på hva som faktisk er mulig å få til, sier han og understreker at RV i Risør har en stor bredde, og slik skiller seg ut fra RV sentralt i så måte.

- Vi har medlemmer som fra alle typer yrker, også næringsdrivende som det tradisjonelt ikke fins så mange av i RV. Du kan si vi representer venstresida i politikken, helt fra venstresida i AP. I år stiller SV med liste, det gjorde de ikke for fire år siden, derfor er vi spent på om det gir noe utslag for oss.

- Rød Valgallianse oppfattes av mange som en vaktbikkje, vi er et opposisjonsparti, og det ønsker vi å holde på. Men vil også vise oss villige til å påta oss ansvar. Som en naturlig konsekvens av det stiller partiet med ordførerkandidat. Det er en grunnidé for Risør RV at vi ikke skal være et protestparti uten å komme med alternativer.

- Nå snakker du på vegne av partiet, men virker det ikke forlokkende for deg personlig å kunne henge ordførerkjedet rundt halsen?

- En slik følelse er jeg blotta for. Min personlige ambisjon oppi dette er å kunne presentere andre tanker og andre verdier enn det jeg forstår er framtredende blant politikertoppene i dag. Som ordfører vil jeg være i en slik posisjon at jeg kan presentere andre innfallsvinkler enn å dilte etter markedskreftene, sier Knut Henning Thygesen.

Her er RV-lista

1. Knut Henning Thygesen

2. Jan Morten Homme

3. Liv Jorunn Høiberg

4. Daniel Lee Glaser

5. Hedda Regina Havnå

6. Anne Christine Bang

7. Kari Helene Vibe

8. Erling Jordtveit

9. Harald Berntsen

10. Ketil Olav Sand

11. Jan Erik gjernes

12. Siw Tove Wilson

13. Hege Kristin Kirkhusmo

14. Inger Næsted Raahauge

15. Rune Søstuen

Artikkeltags