Det var knyttet stor spenning til denne prisutdelingen. Styringsgruppa hadde rundt 100 forslag å velge mellom, men valgte enstemmig å lande på studentenes “sansegate”. –

Inspirert

Vi har vært inspirert av et sanseprosjekt i Sverige, som vi har utvidet og overført til Brokelandsheia. Her har vi lagt inn elementer som har med lyd, lys, berøring, vann, hjernetrim og annet å gjøre. Dette kan være med på å gi folk gode opplevelser mens de vandrer rundt i landsbyen, sa en av studentene. De viste sitt forslag på en storskjerm, og seansen ble godt mottatt av en fullsatt sal.

Landemerker

– Veldig mange forslag handlet om landemerker som mange vil ha på Brokelandsheia. Men juryen var likevel ikke i tvil om at “sansegata” fortjente prisen, sa stedsutvikler Tonje Berger Ausland. Det var ordfører Rune Hagestrand som overleverte sjekken til studentene Nuno Costa, Merete Paulsen, Kristina Frestad Jørgensen og Frank Båtbukt. De to første studerer landskapsarkitektur mens de to siste studerer arealplanlegging.