Veien og tiden er viktig for Holmenutbyggingen

Artikkelen er over 9 år gammel

–Vi er svært bekymret over tidsfaktoren knyttet til Hasalenutbyggingen. Det sier prosjektlederen bak Holmenutbyggingen, Kjell Hugo haugen

DEL

–Vi er svært bekymret over tidsfaktoren knyttet til Hasalenutbyggingen. Vi kan vanskelig tenke oss en sommer i Risør der atkomsten rundt Krana blir stengt ved Holmen.Det sier prosjektleder Kjell Hugo Haugen, ansvarlig for utbyggingen av Holmen. Han tilføyer at han er svært glad for vedtaket i formannskapet nylig, der det het seg at kommunen snarest må starte planleggingen.

–Det er uhyre viktig at vi får i gang veiarbeidet snarest mulig. Dette fordi den nye veien og brua til Holmen må være på plass før utbyggingen av Holmen kan starte.

–Når er det planlagt å starte selve byggeprosjekt på holmen?

–Vi planlegger innflyttingen i boligene på Holmen etter 17. mai 2013. For å få til dette må vi begynne å jobbe innen et år og vi trenger opptil 20 måneders byggetid.

Utbyggingsavtalen

Nylig vedtok teknisk hovedutvalg å legge utbyggingsavtalen mellom kommunen og Solsiden 1 AS ut på offentlig høring. Utvalget vedtok rådmannens innstilling i saken. Dette innebærer blant annet at utbyggingen skjer med grunnlag i rekkefølgekrav der det er krav om at hotellet må bygges samtidig.

–Er du tilfreds med avtalen?

–Det er elementer i kommunens forslag til avtale som vi ønsker annerledes. Kjell Hugo Haugen sier at kravet om at hele det planlagte hotellet må bygges i en operasjon har skapt noe forundring hos eierne fordi dette kan hindre en igangsetting av boligdelen.

–La meg understreke en ting med en gang. Det har hele tiden vært, og er fortsatt, vårt ønske å bygge et hotell på Holmen slik det er regulert til. På besøk i Risør har jeg blitt møtt med en holdning som kan tyde på at troen på det er mulig å få hotellet etablert er svak. Våre ambisjoner omfatter så absolutt et hotell fortsatt, og vi planlegger for det.Mer optimistisk –Hvor realistisk er dette nå? –Det kan jeg ikke gi et absolutt svar på. Det jeg kan si er at jeg i disse dager er mer optimistisk enn på lenge.

–Et tidligere samarbeid med en potensiell driver glapp?

–Vedkommende måtte forholde seg til andre engasjementer nå, og det har vi full respekt for. Vi arbeider med andre for å få på plass en hotellavtale.

Fantastisk fin tomt

Kjell Hugo Haugen sier også at dersom så ikke skulle skje, at et hotell viser seg vanskelig å få realisert innenfor den perioden på fire år det refereres til i forslaget til utbyggingsavtale, betyr det bare at det på Holmen er tilgjengelig en fantastisk fin tomt som kan være svært interessant for mange ulike krefter i markedet vi i dag kanskje ikke ser.

– Det viktigste nå er imidlertid at vi får til den nødvendige veiutbyggingen. Men jeg føler vi ikke er alene om å se det slik. Politikerne fattet et godt vedtak der de ba om at planleggingen måtte forseres og da vi hele veien har hatt et godt forhold til administrasjonen i kommunen, tror vi at det også der er et ønske om å få ting på skinner, avslutter Kjell Hugo Haugen.

Artikkeltags