– Vi har ikke som mål å tjene oss fete på Holmen, sier banksjef Øyen

Artikkelen er over 13 år gammel

– Oddvar Myklands skriver i sin spalte i lørdagens avis at ”man ikke bør godta en meget omfattende boligbygging for på den måten å avhjelpe en eiers gjeldsbyrde eller en annen eiers mulighet for milliontap.” Det er jeg helt enig i! Sparebanken Sør har ikke som motiv for sitt engasjement på Holmen, verken å unngå et milliontap eller å tjene seg fete, sier banksjef Per Arve Øyen.

DEL

Han opplever heller ikke at banken sitter på en tikkende tapsbombe.

– Jeg vet at Arne Lindstøl heller ikke har en mulig økonomiske gevinsten som drivkraft for en evt. utbygging av Holmen, sier Øyen.

Positiv utvikling

– Men banken leker vel ikke butikk?

– Jeg har ved ulike anledninger overfor administrasjonen og politikere i Risør kommune presentert Sparebanken Sørs bakgrunn for å engasjere seg på Holmen. Dette er også presisert i brev som Sparebanken Sør sendte Hovedutvalgets medlemmer, med kopi til ordfører, rådmann og teknisk sjef, undertegnet av viseadm. dir. Jan Hannestad og meg. (Dette brevet er gjengitt på side 2 i dagens avis).

Hovedstyret i Sparebanken Sør vedtok i 2004 å ta en aktiv rolle for å bistå Lindstøl med utviklingen av Holmen. Vårt motiv for å gå inn i prosjektet var for å bidra positivt i lokalsamfunnet, litt i tråd med vår visjon om "å gjøre livet på Sørlandet rikere".

Konsekvenser

– Hva er så konsekvensene av Hovedutvalgets vedtak om å begrense boligdelen til 3.000m2 samt næring og noe annet?

– Spørsmålet har mange sider. Er det marked for å selge 3.000m2 med boliger (med boplikt) på Holmen? Svaret tror jeg er ja – kanskje ! Pr. i dag er befolkningsutviklingen synkende og det ble i følge AAB tatt i bruk 7 nye boliger i fjor i Risør.

Hvilken effekt vil 30-40 leiligheter på Holmen ha for styrkingen av Risør sentrum? Ikke særlig stor.

Hva ønsker man og egner seg av næring på Holmen? Jeg lar både sjørelatert og annen tradisjonell industri ligge. Noen har uttrykt ønske om et kurs- og konferansehotell. Hva er konsekvensene av et vellykket kurs- og konferansehotell med 100-150 rom for Risør og har vi tro på at det er gjennomførbart?

Hvilke annen næring kan tenkes etablert på Holmen? Vi har lagt stor vekt på at annen lettere næring på Holmen ikke skal konkurrere med Risør sentrum eller generere betydelig trafikk. Utbygger ønsker selvsagt næringsetablering på Holmen hjertelig velkommen. De faktiske forholdene rundt oss er imidlertid at det i lengre tid har vært ledige kontorlokaler til utleie både på Holmen, i sentrum og andre steder i kommunen., sier Per Arve Øyen.

Kjøkkenveien

– Du etterlyser selv en mer visjonær holdning. Men er det visjonært å selge boliger på Holmen. Er ikke det ”å gå kjøkkenveien”?

– Det er mulig at vi som utbyggere er for opptatt av å være realistiske og blir derfor beskyldt for "å gå kjøkkenveien". Det er mange kommuner langs kysten som legger ut tidligere næringseiendommer til boligformål. Selv om det er flott i Risør, må vi nok akseptere at det er nesten like flott andre steder også. Så en viss konkurranse er det nok både på "hyttemarkedet" og "fastboligmarkedet". Jeg er enig i at spørsmålet om Holmen er viktig og vanskelig, men vanskelige spørsmål blir ikke lettere ved å skyve de foran seg. Jeg er litt engstelig for at det er det som er i ferd med å skje. Kanskje er det de som benytter Holmen til båtopplag som er "vinneren", i alle fall i det mellomlange perspektiv, sier Per Arve Øyen.

Artikkeltags