Borgar Aasbø, Nicolay Aasbø og Trygve Ausland var alle tre sterkt involvert i det viktige arbeidet, og Nicolay Aasbø måtte hoppe inn som lokal milorgsjef for Finn Kveim, som måtte rømme til Sverige.

Flott markering

Det ble en flott markering av motstandsdagen både i Gjerstad og Risør, og Greve var til stede og kastet glans over dagen begge steder. Begge steder var det også flotte appeller fra den unge generasjonen som på forskjellig vis lærer om det som hendte den gangen. Og i følge Greve er det så viktig å kjenne sin fortid for å kunne takle den verden vi lever i i dag. – I Risør er dere så heldige å ha Fredshuset og Aktive Fredsreiser, som tar med ungdom til konsentrasjonsleirer slik at de kan forsøke å forstå den grusomhet våre landsmenn opplevde der nede. Det er viktig i arbeidet med å skape en bedre verden, og for å klare det må vi lære av historien, sa Greve da hun talte til fremmøtte foran minnesteinen på Solsiden. Her la Karl Wilhelm Nilsen ned krans fra krigsseilerne, som også gjorde en heroisk innsats i kampen for fred. Risør skolemusikkorps bidro til å gi arrangementet en fin ramme.

Mye folk

I Gjerstad var både Gjerstadkoret og korpset på plass, og det var mye folk samlet foran kirken og minnebautaen der Hanne Sofie Greve la ned krans. – Dette er ikke bare dagen for feiring, det er også dagen for i minnes de som døde mens de gjorde sitt for å forsvare vårt lands ære og nasjonalfølelse, sa Kristine Øya fra Sunde skole, som hadde skrevet en flott og meningsfylt appell. – Dette som skjedde da, må vi aldri glemme. Det skjedde da, det skjer nå og det kommer dessverre sannsynligvis til å skje i fremtiden. Derfor er det viktig å minnes de som døde, sa hun videre.

Ikke skamme oss

– Vi kan ikke skamme oss over grusomheter vi ikke kommer til å oppleve. Selv om vi kanskje ikke klarer å verdsette friheten vi har så mye vi tidvis vet vi bør, kan vi minnes de som kjempet for den. Vi kan prøve å sette oss inn i en ørliten del av av hvordan det å være fanget i den redselen og ufriheten som den gang var den brutale virkeligheten, sa bl.a. Ingvild Bjerke fra Risør videregående skole i en følelsesladet og veldig god appell som hun fremførte foran Fredshuset.