–Vi vil skape et sted Risør- folk kan være stolt av

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

–Vår ambisjon er å gjøre dette til et sted Risør kan være stolt av. Dette skal vi få til gjennom bevaring av de to eldste bygningene, og å erstatte båtbyggeriet med to bygg som harmonerer med de eksisterende bygningene.

DEL

Fam. Halvorsen/Prinzell kjøper Lillebom Dampsag

Barbro og Oddvar Halvorsen er naturlig nok utrolig glade i disse dager. Om kort tid undertegner nemlig paret kontrakten for overtakelse av det som i salgsprospektet kalles Lillebom Dampsag.

I realiteten handler det om eiendommen som fra gammelt av ga plass til dampsag og høvleri, og hvor Ånon Kittelsen tidlig på femtitallet reiste sitt båtbyggeri. Akkurat den bygningen er i dag i ferd med å rase sammen, og det er tomta dette bygget står på familien Halvorsen ønsker å gjøre noe med.

Som de er

–Men vi er også helt klare på at de to eldste bygningene skal forbli som de er. Det er to unike bygg som vi mener er viktige å ta vare på. Kanskje vi kan bruke dem i en eller annen kulturell sammenheng. Konsert under kammermusikkfesten er en mulighet, vi ønsker også å benytte dem til et museum der vi skal samle Lekerøyas historie. Vi skal også dolkumentere alt hva som skjer gjennom prosessen, forklarer Barbro Prinzell.

Oddvar understreker at det er et familieprosjekt som man håper å kunne få realisert.

–De to stedstilpassede bygningene vi ønsker å bygge på tomta der båtbyggeriet står, skal fungere som ferieboliger for oss og våre tre barn, tilføyer Oddvar Halvorsen.

Tett dialog

–Bygget nærmest leia ser vi for oss som et båtnaust med to leiligheter samt ytterligere et bygg med to leiligheter. Men jeg må understreke at dette er planer vi videreutvikler i samarbeid med arkitekt og i tett dialog med kulturvernmyndighetene.

Paret sier også at dersom prosjektet blir realisert er målet å bruke stedet så ofte som mulig.

–”Øisang” passerer jo, dette er et sted vi kan feire jula på. Egentlig drømmer jeg om en form for helårsbolig der ute, sier Oddvar.

Med stolthet

Begge to er opptatt av at de ønsker å skape et sted Risør skal kunne vise frem med stolthet.

–Vi føler vi har lykkes å få respekt for innsatsen vi har lagt ned i restaureringen av Vatikanet. Vi gikk til det oppdraget med respekt for den historikk Vatikanet representerer. Vi føler samme ydmykheten overfor det vi nå ønsker å gjøre. Folk skal vite at vår intensjon ikke er å skape et avskjermet, privatisert område. Men en eiendom vi og Risørfolk generelt kan være stolte av, et sted som kan presenteres som et vellykket eksempel på hvordan bevaring og stedsutvikling går hånd i hånd, sier Oddvar Halvorsen.

Så snart kontrakten er i havn vil arbeidet med å konkretisere prosjektet på papiret ta fart.

–Vi må jo forholde oss til det politikerne beslutter seg for. Men som sagt; målet vårt er å utvikle eiendommen på en måte alle kan være stolte av. Det håper vi selvsagt politikerne vil vite å verdsette, sier Oddvar Halvorsen.

Svært tilfreds

med salget

Oddvar Egeland, som representerer eierne på Lekerøya, er svært tilfreds med den løsningen man nå har fått.

– Barbro og Oddvar har gjennom en rekke prosjekter vist at de satser bevisst på kvalitet, og vi tror at den løsningen som nå er valgt vil bli til beste for byen, sier Egeland.

Eierne har selv hatt planer om å utvikle eiendommen, men innrømmer at dette ble et for omfattende prosjekt.

–Vi har jo i flere år jobbet med ulike planer, men det ble hele tiden stilt nye krav, og nå ga vi rett og slett opp. Derfor ble det salg, sier Egeland.

Mange

interessert

Interessen for eiendommen har vært svært stor. Det bekrefter eiendomsmegler Karl Tore Dalen ved ABCenter i Risør. Også ved teknisk etat i kommunen har man hatt stor pågang.

–Det er mange som har ønsket å få vite noe om hva som kan gjøres med eiendommen, opplyser byggesakssjef Arild Mathisen.

Da salget nærmet seg sluttfasen var det imidlertid bare to-tre som fortsatt var seriøst interessert i kjøp og det endte da med at familien Halvorsen i Risør fikk tilslaget. Kjøpesummen ønsker Barbro og Oddvar Halvorsen ikke å opplyse om enda.

Artikkeltags