Vil ikke kjøpe Holmen

Styret i Solsiden 1 AS består av Bjørn Tore Hagness, Arne Lindstøl og Eirik Andre Gjelsvik samt Øyvind Sletten. Sistnevnte var ikke tilstede da dette bildet ble tatt under presentasjonen av den nye Holmenmodellen.

Styret i Solsiden 1 AS består av Bjørn Tore Hagness, Arne Lindstøl og Eirik Andre Gjelsvik samt Øyvind Sletten. Sistnevnte var ikke tilstede da dette bildet ble tatt under presentasjonen av den nye Holmenmodellen.

Artikkelen er over 8 år gammel

Kommunen har nå en mulighet til å overta Holmen, men rådmannen anbefaler at kommunen ikke benytter sin forkjøpsrett.

DEL

Bakgrunnen for saken er at majoritetseieren i selskapet som eier Holmen, Arne Lindstøl, må selge ned sin andel i selskapet til under 50 %.

Tinglyst heftelse

Med utgangspunkt i en tinglyst heftelse knyttet til en avtale som ble undertegnet i juni 1989, utløser en nedskrivning av eierandelen under 50 % en mulighet for kommunen til å kjøpe Holmen

I følge avtalen, som er opprettet mellom Lindstøls Skips og Båtbyggeri og Risør kommune, handler dette i realiteten om retten til å anlegge molo på vestsiden av Holmen og retten til atkomst over deler av eiendommen

Videre står det å lese dette i avtalen: “Rett til å overta eiendommen inntrer også om mer enn 50 % av aksjene i selskapet som eier eiendommen, overdras til andre enn ektefelle eller etterkommere i rett nedstigende linje.

I tillegg står det å lese at forkjøpsretten fortsatt gjelder selv om den ikke benyttes første gang den blir aktuell.

Pris

Skulle forkjøpsretten komme opp som et tema politikerne ønsker å vurdere, er det grunn til å tro at prisspørsmålet kommer i fokus.

Etter det vi erfarer betalte Risør kommune drøyt seks millioner for eiendommen, bygninger, kraner og løsøre i 1989. Mye har skjedd på Holmen siden den gang, og prisen reflekterer ikke de verdiene som stedet representerer i dag.

På den annen side; mange politikere ønsker nok å vurdere hvilke muligheter som ligger i de mulighetene som tilbys gjennom avtalen om forkjøpsrett.

Artikkeltags