Det håper Aktive Fredsreisers Helga Arntzen.

Bakgrunnen for hennes initiativ er at Aktive Fredreiser i august kan se tilbake på ti års virksomhet.

–I den forbindelse ønsker Aktive Fredsreiser å gi en gave til Risørs befolkning, skriver hun i et brev stilet til ordfører Knut Henning Thygesen. I brevet skriver hun videre at hun ser for seg en fredspark basert på de tegningene som foreligger for området, selv om, dette areealet nå er noe redusert i forhold til da tegningene ble utarbeidet.

Helga Arntzen opplyser i brevet at hun ser for seg at noe av prosjektet kan utføres på dugnad med de Risørborgere som er interessert. Mens Aktive Fredsreiser vil stå ansvarlig for plener, gangstier, benker, vannfontenen og en skulptiur. Skulpturen ønsker hun skal være en kunstig fredsflamme. På benkene ser hun for seg skilter med navn på fredsprisvinnerne.

Helga Arntzen mener også en del av beplantingen bør bestå av roser, og da tenker hun ikke på ordinære planter. Som eklsempel nevner hun en rose som kalles Lidice, som er dyrket frem til minne om krigsofrene fra landsbyen Lidice i Tsjekkia og en rose som kalles La resurrection (oppstandelsen) som er utviklet til minne om fangene fra Ravensbrück.

I brevet går hun også inn på kostnadene og antyder at prosjektet kanskje bør fordeles over et år der stiene, benkene og vannspeilet med fontene prioriteres. –For å kunne gjennomføre dette prosjektet slik at gaven kan overrekkes til Risørs befolkning den 16. august, bør dette prosjektet begynnes så fort som mulig, skriver hun.