Erling Okkenhaug, som i flere år har vært engasjert i arbeidet mot en massiv utbygging av Holmen, har nå tatt initiativet til en storstilet dugnadsinnsats fra fire av landets kjente arkitekter. De fire, muligens flere, vil lørdag 26. januar stille på rådhuset.

-Målsettingen er å utarbeide et konsept for Holmenprosjektet der vi både lytter til befolkningen og samtidig får den nødvendige arkitekthjelpen slik at vi kan utvikle planer som i samsvar med det vi tror vil bli en langt mer veltilpasset fornyelse enn den vi hittil har sett, sier Erling Okkenhaug.

På spørsmål hvem som står bak invitasjonen til et "arkitekturverksted" denne lørdagen, opplyser Okkenhaug at det i realiteten er noe han gjør på egen hånd.

-Jeg har bestilt rådhuset og har kontaktet arkitektene. Vi skal ha et møte like over nyåret og 26. januar stiller vi på rådhuset. Vi håper folk benytter anledningen til å melde seg på og har i tillegg gått ut med spesialinvitasjoner til en del av de kreftene som representerer kulturen i Risør. Eksempelvis Risør Kammermusikkfest, Beyond Risør, trebåtfestivalen og andre, sier Okkenhaug.

De fire arkitektene, som stiller med dugnadsinnsats lørdag 26. januar er siv.ark Bjørn Glomsrud, siv.ark. Jan Inge Lindeberg, siv.ark. Arild Eriksen og siv.ark. Joakim Skajaa. Alt taler for at det også blir flere fagfolk som ønsker å delta på dette spesielle arrangementet, iscenesatt av en privatperson.

-En av utbyggerne har tidligere uttalt at Risørfolk vet best hva som passer i Risør. Nå tar vi ham på ordet og lar Risørfolk få komme til orde med forslag som kan utvikles i samarbeid med solid arkitektekspertise, sier Okkenhaug.

Han tilføyer at han ikke er i mot utbygging av Holmen, men at utbyggingen bør skje over tid og at bebyggelsen i langt større grad enn det man hittil har sett på tegnebrettet må være preget av variasjon.

-Nå har jo markedet talt og det viser seg at utbyggingen vil måtte skje over tid. Det er interessant, men samtidig må vi nå stå på ekstra slik at bebyggelsen som etter hvert reises tilfredsstiller de kravene jeg tror flertallet av befolkningen stiller til en Holmenbebyggelse, avslutter Okkenhaug