Ville diskutere Holmen bak lukkede dører

Artikkelen er over 11 år gammel

Arkitektene som om 14 dagers tid skal levere sine forslag til hvordan det fremtidige Holmen skal se ut, har fått beskjed om å ta hensyn til byens historie, vannspeilet, beliggenheten i forhold til byen og det at Holmen ligger i verneplanens randsone.

DEL

Tirsdag kveld var det nok et møte mellom kommuneadministrasjonen, politikere og Holmen-utbyggerne. Til stede var også daglig leder av Risør Fiskemottak AS, Yngvar Aanonsen og styremedlem Jørn O. Lian i Skagerrakfisk.

Temaet var arkitektkonkurransen og den videre prosessen samt presentasjon av tegningene for fiskerihavna.

Åpen dialog

Ordfører Knut Henning Thygesen understreket innledningsvis at prosessen så langt har vært god og at det har vært en åpen dialog mellom politikere, administrasjon og utbyggerne. Han trakk også fram viktigheten av at informasjon formidles.

AAB har tidligere vært til stede på flere av disse møtene og brakt videre det som er blitt formidlet av informasjon fra utbyggerne og tilbakemeldingene som er kommet fra politikerne.

Ikke i stand til

Hvilke opplysninger utbyggerne denne gang kom med, utover det som er nevnt innledningsvis, og hvilke tilbakemeldinger politikerne ga utbyggerne under møtet tirsdag kveld, er vi beklageligvis ikke i stand til å formidle. Dette fordi koalisjonspolitikerne Jan Einar Henriksen (V), Dag Eikeland (Frp) og Harald Eriksen (H) ikke ønsket at pressen skulle være til stede.

Begrunnelsen fra politikernes side var at dette er en ressursgruppe, og at AABs tilstedeværelse ville legge lokk på en del av den informasjonen utbyggerne aktet å komme med. Det ble også hevdet at politikere ikke ville komme med like friske uttalelser dersom journalisten refererte fra møtet.

Artikkeltags