Viste frem Risørs største byggeprosjekt

Artikkelen er over 11 år gammel

Katta er sluppet ut av sekken! Holmenprosjektet er de siste dagene blitt presentert for politikere, kommuneadministrasjonen og media. Responsen så langt har vært enstemmig. Arktekt Oddvar Johansen og landskapsarkitekt Johan Østengens vinnerforslag roses opp i skyene.

DEL

–Dette er en unik tomt. det er ikke mange steder man finner lignende. Derfor valgte vi et moderne uttrykk med lokal og historisk forankring, forklarer Oddvar Johansen som sammen med landskapsarkitekt Johan Østengen vant førsteprisen i den prestisjetunge arkitektkonkurransen.

Levende bydel

Johansen, fra Kritt arkitekter AS og Østengen fra Østengen & Bergo AS er som kjent begge arkitekter med røtter i Risør. Mange skisseutkast er blitt laget på stuebordet hjemme hos Oddvar på Kamperhaug, der det er utsikt rett ned til holmen. De to forteller at målsettingen har vært å skape en levende bydel med småskalauttrykk.

– Dette skal være en offentlig bydel som er lett tilgjengelig for hele byens befolkning, forklarer Østengen.

“Herlighetsverdiene”

De to arkitektene forteller at det er de såkalte “herlighetsverdiene” som har vært retningsgivende.

–Kort sagt; det handler om helse, trivsel, velvære og miljø, sier arkitekten og legger til at det selvsagt er tatt hensyn til både økologi og økonomi. Landskapsarkitekten sier at de i utgangspunktet vurderte hva Holmen skulle være en del av.

–En del av sentrum eller en del av øylandskapet? Vi ble enige om at Holmen like mye skulle være en fortsettelse av Risør sentrum som en del av landskapet utenfor.

Høydedrag

Oddvar Johansen forklarer at dette er gjort ved å reetablere en del av det opprinnelige landskapet gjennom å lage et høydedrag på den nordøstlige siden av Holmen. Inne i dette høydedraget etableres parkeringsplass for cirka 150 biler. Det samme høydedraget skaper også le for nordosten som kommer hufsende opp Kranfjorden på sure vinterdager!

På spørsmål om Holmen er utvidet arealmessig, forteller Johansen at det snarere er det motsatte som har skjedd. Rett nok er det etablert en holme, bygget på pæler ved den langsgående grunnen utenfor kaia, men i tillegg er det gravet en kanal inn øst for fiskemottaket. På den gamle beddingen, som lå ved siden av der gjestemoloen ligger i dag, skal det også graves innover for å lage en fin sitteplass.

Offentlig areal

I det hele tatt bærer forslaget fra Johansen og Østengen preg av at det er lagt vekt på å skape mye offentlig areal.

– Dette skal være et sted å legge turen til. Du skal kunne gå mellom husene, følge stien opp høydedraget og ut på hotelltaket eller gå langs sjøen rundt hele Holmen. Vi har lagt opp til at de eneste private stedene skal være terrassene til dem som kjøper leiligheter, forklarer landskapsarkitekt Østengen. Han tilføyer at det overalt er lagt vekt på universell tilgjengelighet.

En interessant detalj ved hotelltaket er, ifølge arkitekt Johansen, at dette er det siste stedet på Holmen sola forsvinner.

Moduler i tre

–Vi ser for oss at dette kan bli et fint sted å sitte i sommermånedene, med utsikt over leia.

– Bygningsmessig blir det lagt vekt på enkle stramme moduler i tre som males hvite. Dette viser at Risør også er en moderne trehusby. Vi kan ikke lage en kopi av Risør anno 1870. Vi har for øvrig forholdt oss til reguleringsplanen som ble laget etter bybrannen i 1861. Den sa at ingen hus skulle være høyere enn to etasjer. Denne begrensningen vil vi også skal gjelde for Holmen, sier Oddvar Johansen.

Takene er flate og det vil bli brukt en spesiell type planter på taket. Denne skifter farge og vil virke isolerende både sommer og vinter. – Vi har prøvet å utarbeide et prosjekt som kan tilpasser seg en rekke krav, sier landskapsarkitekten.

Artikkeltags