Men altså førstkommende mandag samles sentrale personer til workshop på Lyngrillen. Her blir det både interessante foredrag og ikke minst grundig gruppearbeid der tre forskjellige arbeidsgrupper setter seg ned for å diskutere og få ned på papiret viktige elementer rundt utviklingen av Brokelandsheia.

Historisk perspektiv

– Etter at jeg har ønsket velkommen vil styret i sentrumsforeningen se på Brokelandsheias utvikling i et historisk perspektiv. De som står bak denne sekvensen er Cato Solstad, lederen i foreningen samt Steinar Pedersen og Sveinung Haugstøyl. Neste post på programmet er et foredrag av Michael Fuller-Gee, som jobber i Husbanken. “Vellykket stedsutvikling” er navnet på hans foredrag. I den siste posten før gruppearbeidet er det Arne Sødal, Erling Okkenhaug og Audun Engh som skal i ilden med foredraget “Plansmier som prosess og prinsipper for god stedsutvikling”, sier prosjektleder og stedsutvikler Tonje Berger Ausland. Etter en pause blir det altså gruppearbeid, eller “idémyldring” som det også blir kalt. I to og en halv time skal gruppene ta for seg forskjellige tema og spørsmål som er laget på forhånd. Etterpå blir det gruppevis oppsummering av denne sekvensen. Den avsluttende delen av denne workshopen blir holdt 26. januar i de samme lokalene. Det er altså satt opp tre forskjellige arbeidsgrupper som har ulike temaer de skal belyse. Den ene gruppen tar for seg intern infrastruktur, den andre gruppen ser på arkitektur, estetikk og miljø mens den tredje gruppen skal belyse emner som aktivitet, service og handelsvirksomhet.

Skrive ned

– Det er meningen at de forskjellige gruppene skal skrive ned hvilke muligheter som finnes og hvilke fordeler og ulemper som følger med de løsningene og svarene som kommer frem. Det er også ønskelig at gruppene trekker frem den eller de beste løsningene og samtidig be-grunner hvorfor den eller de løsningene er best. Økonomi spiller selvfølgelig en sentral rolle, men jeg vil ikke at det skal stoppe kreativiteten i gruppene. På denne første samlingen skal idéene myldre, på neste samling skal vi “lande” og få konkrete forslag ned på papiret. Så blir det altså plansmie i mars, sier Berger Ausland, som håper på en vellykket workshop mandag kveld.