Mathisen-brødrene bryter samarbeidet – en av dem fortsetter satsingen

Seilertvillingene Tomas og Mads (23) skal ikke lenger seile 49er sammen.