– Med et sykefravær på ti prosent betyr det at 50 personer ikke er på jobb

Bystyrets representanter var bekymret for sykefraværet i kommunen, da økonomisjefen la frem tertialrapporten.