Jeg må tåle at slike som meg ikke er velkommen i enkelte menigheter og forsamlinger

Av